Publish with us your scientific work

We will provide you with a professional publishing services

 

Publish with us your scientific work

We will provide you with a professional publishing services

Read articles about food safety and quality

Read interesting articles published in our Scientific Journal for Food Industry

See what we can do for your business!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Advance your business!

Set ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Join our scientific research

Traceability of quality and identity of organic products from red deer.

 Take a part in the scientific conference

Selected articles will be published in our journal

 

znacka_sk

Pozvánka na odborné fórum Potraviny – výroba – obchod – spotrebiteľ

Ktoré sa bude konať dňa 29.3.2017 (streda)  od 14,00 hod do 17,30 hod. v zasadačke Hotela Park, Nábrežie Ivana Krasku 4277/2, 921 01 Piešťany (deň pred medzinárodnou konferenciou „Bezpečnosť a kontrola potravín“). 

Konferencia: BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFF 

Faculty of Biotechnology & Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic would like to invite you to the 12th international scientific conference „BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS“ which is going to be held during May 16 – 18, 2017 at Congress Hall of Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic.
The aim of the conference is to present actual results in the field of quality, safety, raw materials and food hygiene, food desing and inovation, food prosessing and food technology, security and food policy, plants, animals and microbial biotechnology, genetic sources, molecular markers of properties with perspective for breeding and a quality of production.
For more details please refer www.fbfs.eu

Práve sme zverejnili

PUBLISHED: 26. April 2017

EFFECT OF SHORT-TERM CONSUMPTION BITTER APRICOT SEEDS ON THE BODY COMPOSITION IN HEALTHY POPULATION
Jana Kopčeková, Anna Kolesárová, Martina Gažarová, Petra Lenártová, Jana Mrázová, Adriana Kolesárová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 151-155
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/718 [fulltext]

HORMONAL CHANGES IN SPRING BARLEY AFTER TRIAZINE HERBICIDE TREATMENT AND ITS MIXTURES OF REGULATORS OF POLYAMINE BIOSYNTHESIS
Pavol Trebichalský, Tomáš Tóth, Daniel Bajčan, Ľuboš Harangozo, Alena Vollmannová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 156-161
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/719 [fulltext]

CHARACTERISTICS OF STARCH BREADS ENRICHED WITH RED POTATOES
Dorota Gumul, Wiktor Berski, Eva Ivanišová, Halina Gambuś, Miroslava Kačániová, Luboš Harangózo, Marián Tokár
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 162-166
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/720 [fulltext]

MICROBIOLOGICAL QUALITY OF CHICKEN BREAST MEAT AFTER APPLICATION OF THYME AND CARAWAY ESSENTIAL OILS
Simona Kunová, Lucia Zeleňáková, Ľubomír Lopašovský, Martin Mellen, Jozef Čapla, Peter Zajác, Miroslava Kačániová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 167-174
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/759 [fulltext]

THE REGULATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF SUBTROPICAL CROPS WITH MICRONUTRIENTS
Alexej Ryndin, Oksana Belous, Yuliya Abilfazova, Zoya Prytula
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 175-182
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/669 [fulltext]

CHARACTERIZATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MONASCUS PURPUREUS FERMENTED DIFFERENT CEREAL SUBSTRATES
Eva Ivanišová, Martin Rajtar, Helena Frančáková, Marián Tokár, Štefan Dráb, Maciej Kluz, Miroslava Kačániová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 183-189
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/722 [fulltext]

EFFECT OF DNA EXTRACTION METHOD IN THE ROSA CANINA L. IDENTIFICATION UNDER DIFFERENT PROCESSING TEMPERATURE
Jana Žiarovská, Matúš Kyseľ, Radka Cimermanová, Ľudmila Knoteková
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 190-196
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/717 [fulltext]

DETECTION GENETIC VARIABILITY OF SECALE CEREALE L. BY SCOT MARKERS
Lenka Petrovičová, Želmíra Balážová, Martin Vivodík, Zdenka Gálová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 197-202
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/726 [fulltext]

STUDY OF RHEOLOGY AND FRICTION FACTOR OF NATURAL FOOD HYDROCOLLOID GELS
Vojtěch Kumbár, Šárka Nedomová, Roman Pytel, Libor Kilián, Jaroslav Buchar
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 203-209
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/735 [fulltext]

THE IMPACT OF VARIETIES, RIPENESS, AND HEAT TREATMENT ON THE RETENTION OF VITAMIN C AND CONTENT OF SOLUBLE SOLIDS IN SWEET PEPPER
Magdaléna Valšíková, Marián Rehuš , Patrik Komár, Oleg Paulen
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 210-215
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/754 [fulltext]

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISATION OF SLOVAK WINES
Barbora Lapčíková, Lubomír Lapčík, Jana Hupková
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 216-222
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/727 [fulltext]

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CAPSICUM EXTRACT AGAINST SELECTED STRAINS OF BACTERIA AND MICROMYCETES
Peter Popelka, Pavlína Jevinová, Karel Šmejkal, Pavol Roba
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 223-229
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/731 [fulltext]

ANTIMICROBIAL EFFECT OF SELECTED LACTIC ACID BACTERIA AGAINST MICROORGANISMS WITH DECARBOXYLASE ACTIVITY
Khatantuul Purevdorj, Kristýna Maršálková, Iva Březinová, Adéla Žalková, Pavel Pleva, Leona Buňková
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 230-235
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/740 [fulltext]

QUALITY DETERMINATION OF VEGETABLE OILS USED AS AN ADDITION TO FERMENTED MEAT PRODUCTS WITH DIFFERENT STARTER CULTURES
Hana Šulcerová, Tomáš Gregor, Radka Burdychová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 236-243
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/745 [fulltext]

DOES APRICOT SEEDS CONSUMPTION CAUSE CHANGES IN HUMAN URINE?
Eva Tušimová, Anton Kováčik, Marek Halenár, Katarína Michalcová, Katarína Zbyňovská, Anna Kolesárová, Jana Kopčeková, Jozef Valuch, Adriana Kolesárová
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 244-251
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/755 [fulltext]

LINSEED FIBRE – EFFECT ON COMPOSITE FLOUR PROPERTIES AND CEREAL PRODUCTS QUALITY
Marie Hrušková, Ivan Švec
Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 11, no. 1, 2017, p. 252-259
[abstract] doi: https://dx.doi.org/10.5219/729 [fulltext]

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2016

Dňa 8.11.2016 sa uskutočnil na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, odborný seminár, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín v spolupráci so spoločnosťou HACCP Consulting. Časopis Potravinárstvo Vám prináša prednášky jednotlivých účastníkov.

V Nitre: 8.11.2016

Viac informácií

Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov

Dňa 7.4. 2016 občianske združenie Erospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting zorganizovalo piaty seminár pre potravinárske firmy, maloobchod, konzultačné spoločnosti  a orgány úradnej kontroly potravín, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch.

V Nitre: 8.4.2016

Viac informácií

Indexovanie časopisu Potravinárstvo v roku 2017

Vážení autori, dovoľujeme si Vám oznámiť, že časopis Potravinárstvo prešiel úspešne hodnotením vydavateľstvom ELSEVIER a aj v roku 2017 bude indexovaný v databáze SCOPUS.

Ďakujeme za Vašu podporu, priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Za redakciu

Peter Zajác

Editor

V Nitre: 1.12.2016

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnil odborný seminár na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín a spoločnosť HACCP Consulting. Za členov organizačného výboru si dovoľujeme poďakovať prednášajúcim a účastníkom seminára. Časopis Potravinárstvo Vám prináša obsah seminára. Jednotlivé prezentácie a audio záznamy z jednotlivých sekcií sú k dispozícii pre našich čitateľov.

IMG_7011

V Nitre: 13.11.2015

Viac informácií

Konferencia: BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFF 

Faculty of Biotechnology & Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic would like to invite you to the 11th international scientific conference „BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS“ which is going to be held during January 27-29, 2016 at Stará Lesná, High Tatras Mountains, Slovak Republic. The aim of the conference is to present actual results in the field of quality, safety, raw materials and food hygiene, plants, animals and microbial biotechnology, genetic sources, molecular markers of properties with perspective for breeding and a quality of production.

1. ON-LINE REGISTRATION before SEPTEMBER 30th, 2015

2. SUBMISSION OF MANUSCRIPT before SEPTEMBER 30th, 2015 (After logging in menu SEND SCIENTIFIC PAPER)

3. PAY CONFERENCE FEES before OCTOBER 31st, 2015

4. SEND POSTER ON-LINE before OCTOBER 31st, 2015 to (After logging in menu SEND SCIENTIFIC PAPER)

5. SEND ABSTRACT ON-LINE before OCTOBER 31st, 2015

For more details please refer www.fbfs.eu

We are looking forward to your participation.

Nariadenie ES č. 1169/2011 v praxi – aktuálna situácia, skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov (Odborný seminár)

Dňa 26.3.2015 sa v Smoleniciach na zámku uskutočnil odborný seminár zameraný na aktuálne skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi. Seminár organizovalo združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting. Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc. Viac informácií o tom to seminári sa môžete dozvedieť tu: prezentácia zo seminára.
V Nitre: 29.3.2015

Schreiber Foods kúpil mliekareň vo Zvolene a ďalšie dve mliekarne v Španielsku

 • Firma Schreiber Foods, celosvetový líder v mliekarenstve, rozširuje svoje pôsobiská v Európe.
 • Akvizícia zahŕňa tri mliekarenské závody – vo Zvolene na Slovensku a dva v Španielsku.
 • Táto operácia zabezpečí zamestnanie pre pracovníkov všetkých troch závodov.

V Nitre: 14.4.2015

Viac informácií

Kvapalný dusík uľahčuje výrobu polotovarov!

ap_logo

Bratislava, 7.1. 2015 – Ako chladiace médium sa v potravinárskom priemysle čoraz viac presadzuje kvapalný dusík. Zďaleka nie je vhodný len pre šokové mrazenie, ale v mnohých aplikáciách nahrádza tradičný „suchý ľad“, teda CO2 v pevnom skupenstve. Tento trend je najviac viditeľný pri aplikáciách, ako sú poťahovanie, miešanie a tvarovanie chladených aj mrazených potravinárskych výrobkov. Viac informácií o aplikácii kvapalného dusíka sa dočítate tu:

 Viac informácií

DALCo Installation

 Potravinárstvo začalo spoluprácu s IFIS

fsta_image

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IFIS. Vedecké články publikované v časopise Potravinárstvo budú od roku 2015 indexované v databáze FSTA®.

IFIS je popredným poskytovateľom informácií o potravinách a nápojoch, ktoré hodnotí, zhromažďuje, spravuje, distribuuje a sprístupňuje pre vedcov, odborných a technických pracovníkov pracujúcich v oblasti potravinárstva. IFIS prevádzkuje medzinárodnú databázu abstraktov FSTA®.

FSTA®  je najväčšou vedeckou potravinárskou databázou na svete. FSTA® je zdrojom vedeckých informácií a spravodajská služba, ktorá neustále sleduje výskum a vývoj v oblasti potravinárstva, potravinárskych technológií a výživy, z farmy na stôl a ďalej. Databázu FSTA®  využívajú napríklad:

 • EBSCOHost
 • OvidSP
 • ProQuest Dialog
 • STN
 • Web of Science

Zverejnené: 11.12.2014

Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení

foodlabels
Dňa 7. novembra 2014 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil odborný seminár: Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení, ktorý sa konal pod záštitou Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Semináru sa zúčastnilo 140 účastníkov z potravinárskych firiem. Účastníci diskutovali o problematike označovania potravín priamo zo zástupcami štátnych inštitúcií. 
Bližšie informácie, prezentácie a zvukový záznam zo seminára nájdete tu
 

Potravinárstvo začalo spoluprácu s CABI

cabi

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou CABI. Príspevky autorov publikované v časopise Potravinárstvo budú od teraz indexované aj v medzinárodných databázach CABI Abstracts a CABI Full texts. Vedecké informácie obsiahnuté v článkoch našich autorov sa tak dostanú bližšie medzi ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Poslaním organizácie CABI je zlepšovanie života ľudí na celom svete tým, že táto organizácia poskytuje informácie a aplikuje vedecké poznatky k riešeniu problémov v poľnohospodárstve a životnom prostredí. Medzi hlavné ciele a úlohy CABI patria:

 1. Priespievať k zlepšeniu potravinovej a výživovej bezpečnosti
 2. Pomáhať malým farmárom zvyšovať ich príjem a životnú úroveň
 3. Chrániť životné prostredie a ochraňovať biodiverzitu
 4. Poskytovať vedomosti pre farmárov a zlepšovať poľnohospodárske postupy.
Víziou CABI je vytvárať projekty s veľkým dopadom, poskytovať prvotriedne informácie, skúsenosti, vedomosti a vedeckú bázu. 
Sme vďační, že aj časopis Potravinárstvo bude súčasťou tohto projektu.
V Nitre dňa 24. júla 2014, členovia redakčnej rady.

Exkurzia študentov vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach

cloetta-logo

Spoločnosť Cloetta privítala dňa 21.3.2014 študentov bakalárskeho študijného odboru bezpečnosť a kontrola potravín, FBP, SPU v Nitre, ktorí v rámci výučby predmetu Správna výrobná prax v potravinárstve absolvovali exkurziu vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach. Čitať viac

Cloetta-products-429x291

Spoločnosť Unilever Food Solutions uviedla na trh novú zemiakovú kašu Knorr

column-toine_manders-food_waste_update-unilever

Bratislava, 17. marca 2014 – Spoločnosť Unilever, divízia Food Solutions, uviedla nedávno na slovenský trh novú Knorr zemiakovú kašu s mliekom vyvinutú pre profesionálnych kuchárov. Aké pokrmy je možné pomocou nej uvariť nájdete tu: Viac informácií

HR_8991570_cmyk_

Sponzorský dar

Milí čitatelia časopisu Potravinárstvo, podporte prosím rozvoj nášho časopisu. Váš sponzorský dar použijeme na zlepšenie nášho časopisu. Ďakujeme za Vašu podporu.

btn_donateCC_LG_sk 

 

Aktuálne číslo

Vol. 10, No. 1/2016, Všetky články pdf [PDF]