Publish with us your scientific work

We will provide you with a professional publishing services

Share

Read articles about food safety and quality

Read interesting articles published in our Scientific Journal for Food Industry

Share

Join our scientific research

Traceability of quality and identity of organic products from red deer.

Share

 Take a part in the scientific conference

Selected articles will be published in our journal

Share
 

Nariadenie ES č. 1169/2011 v praxi – aktuálna situácia, skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov (Odborný seminár)

Dňa 26.3.2015 sa v Smoleniciach na zámku uskutočnil odborný seminár zameraný na aktuálne skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi. Seminár organizovalo združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting. Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc. Viac informácií o tom to seminári sa môžete dozvedieť tu: prezentácia zo seminára.
V Nitre: 29.3.2015

Schreiber Foods kúpil mliekareň vo Zvolene a ďalšie dve mliekarne v Španielsku

 • Firma Schreiber Foods, celosvetový líder v mliekarenstve, rozširuje svoje pôsobiská v Európe.
 • Akvizícia zahŕňa tri mliekarenské závody – vo Zvolene na Slovensku a dva v Španielsku.
 • Táto operácia zabezpečí zamestnanie pre pracovníkov všetkých troch závodov.

V Nitre: 14.4.2015

Viac informácií

Kvapalný dusík uľahčuje výrobu polotovarov!

ap_logo

Bratislava, 7.1. 2015 – Ako chladiace médium sa v potravinárskom priemysle čoraz viac presadzuje kvapalný dusík. Zďaleka nie je vhodný len pre šokové mrazenie, ale v mnohých aplikáciách nahrádza tradičný “suchý ľad”, teda CO2 v pevnom skupenstve. Tento trend je najviac viditeľný pri aplikáciách, ako sú poťahovanie, miešanie a tvarovanie chladených aj mrazených potravinárskych výrobkov. Viac informácií o aplikácii kvapalného dusíka sa dočítate tu:

 Viac informácií

DALCo Installation

Práve sme zverejnili

PUBLIKOVANÉ: 25. May 2015

ACRYLAMIDE CONTENT AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN THERMALLY PROCESSED FRUIT PRODUCTS
Kristína Kukurová, Oana Emilia Constantin, Zuzana Dubová, Blanka Tobolková, Milan Suhaj, Zografia Nystazou, Gabriela Rapeanu, Zuzana Ciesarová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 90-94, [abstract] doi:10.5219/423 [fulltext]

UTILIZATION OF CITRUS CROPS PROCESSING BY-PRODUCTS IN THE PREPARATION OF TARHANA
Michal Magala, Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová, Andrea Šubová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 95-100, [abstract] doi:10.5219/424 [fulltext]

IMMUNOFLUORESCENCE DETECTION OF MILK PROTEIN IN MEAT PRODUCTS
Michaela Petrášová, Matej Pospiech, Bohuslava Tremlová, Zdeňka Randulová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 101-105, [abstract] doi:10.5219/431 [fulltext]

OXIDATIVE STABILITY OF CHICKEN MEAT DURING STORAGE INFLUENCED BY THE FEEDING OF ALFALFA MEAL
Jana Tkáčová, Mária Angelovičová, Peter Haščík, Marek Bobko
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 106-111, [abstract] doi:10.5219/444 [fulltext]

THE EFFECT OF PATULIN ON FEMORAL BONE STRUCTURE IN MALE RABBITS
Veronika Kováčová, Hana Ďúranová, Ramona Babosová, Radoslav Omelka, Vladimíra Krajčovičová, Robert Stawarz, Marcela Capcarová, Monika Martiniaková
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 112-118, [abstract] doi:10.5219/448 [fulltext]

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF SERBIAN TOMATO VARIETIES GROWN IN CONDITIONS OF SLOVAK REPUBLIC
Alena Andrejiová, Alžbeta Hegedüsová, Ivana Mezeyová, Miroslav Šlosár, Miroslav Marták
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 119-123, [abstract] doi:10.5219/449 [fulltext]

QUALITY OF MEAT OF RABBITS AFTER APPLICATION OF EPICATECHIN AND PATULIN
Anna Kalafová, Jozef Bulla, Ondrej Bučko, Jana Emrichová, Katarína Zbyňovská, Peter Petruška, Monika Schneidgenová, Ľubica Chrastinová, Ľubomír Ondruška, Rastislav Jurčík, Martin Mellen, Marcela Capcarová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 124-131, [abstract] doi:10.5219/450 [fulltext]

HEALTH SAFETY ASPECTS OF FOODSTUFFS INTENTED FOR PHENYLKETONURICS
Stanislava Matejová, Martina Fikselová, František Buňka
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 132-137, [abstract] doi:10.5219/455 [fulltext]

COLONIZATION OF GRAPES BERRIES AND CIDER BY POTENTIAL PRODUCERS OF PATULIN
Dana Tančinová, Soňa Felšöciová, Ľubomír Rybárik, Zuzana Mašková, Miroslava Císarová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 138-142, [abstract] doi:10.5219/460 [fulltext]

EVALUATION OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SELECTED CHEESES DURING STORAGE
Simona Kunová, Miroslava Kačániová, Juraj Čuboň, Peter Haščík, Ľubomír Lopašovský
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 143-148, [abstract] doi:10.5219/463 [fulltext]

BIOINFORMATIC APPROACH IN THE IDENTIFICATION OF ARABIDOPSIS GENE HOMOLOGOUS IN AMARANTHUS
Jana Žiarovská, Michal Záhorský, Zdenka Gálová, Andrea Hricová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 149-153, [abstract] doi:10.5219/467 [fulltext]

MICROBIAL CONTAMINATION OF SPICES USED IN PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS
Marcela Klimešová, Jiří Horáček, Michal Ondrej, Ivan Manga, Ivana Koláčková, Ludmila Nejeschlebová, Antonín Ponížil
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 154-159, [abstract] doi:10.5219/440 [fulltext]

EFFECT OF ROSEMARY IN COMBINATION WITH YEAST EXTRACT ON MICROBIOLOGY QUALITY, OXIDATIVE STABILITY AND COLOR OF NON-FERMENTED COOKED SALAMI “INOVEC”
Miroslav Kročko, Martin Ďurík, Ondřej Bučko, Jana Tkáčová, Margita Čanigová, Viera Ducková
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 160-165, [abstract] doi:10.5219/464 [fulltext]

REP-PCR TYPING OF STAPHYLOCOCCUS SPP. STRAINS IN MEAT PASTE PRODUCTION LINE AND IDENTIFICATION OF THEIR ORIGIN
Ivan Manga, Marcela Klimešová, Jiří Horáček, Ivana Koláčková, Marie Bjelková, Antonín Ponížil, Ludmila Nejeschlebová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 166-173, [abstract] doi:10.5219/465 [fulltext]

EVALUATION OF MEAT QUALITY AFTER APPLICATION OF DIFFERENT FEED ADDITIVES IN DIET OF BROILER CHICKENS
Peter Haščík, Lenka Trembecká, Marek Bobko, Juraj Čuboň, Ondřej Bučko, Jana Tkáčová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 174-182, [abstract] doi:10.5219/429 [fulltext]

SELECTED PARAMETERS OF QUALITY AND SAFETY OF HERBAL TEA
Alica Bobková, Martina Fikselová, Marek Bobko, Ľubomír Lopašovský, Tomáš Tóth, Lucia Zeleňáková
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 183-189, [abstract] doi:10.5219/451 [fulltext]

MICROSCOPIC DETERMINATION OF BAMBOO FIBER IN MEAT PRODUCTS
Zdeňka Javůrková, Matej Pospiech, Markéta Zelenková, Josef Kameník, Michaela Petrášová, Bohuslava Tremlová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 190-194, [abstract] doi:10.5219/452 [fulltext]

Konferencia BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje XII. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Termín: 26. – 27. marec 2015.

Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovenská republika.

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.

Stránka konferencie a prihláška 
uvodnefoto_smolenice

 Potravinárstvo začalo spoluprácu s IFIS

fsta_image

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IFIS. Vedecké články publikované v časopise Potravinárstvo budú od roku 2015 indexované v databáze FSTA®.

IFIS je popredným poskytovateľom informácií o potravinách a nápojoch, ktoré hodnotí, zhromažďuje, spravuje, distribuuje a sprístupňuje pre vedcov, odborných a technických pracovníkov pracujúcich v oblasti potravinárstva. IFIS prevádzkuje medzinárodnú databázu abstraktov FSTA®.

FSTA®  je najväčšou vedeckou potravinárskou databázou na svete. FSTA® je zdrojom vedeckých informácií a spravodajská služba, ktorá neustále sleduje výskum a vývoj v oblasti potravinárstva, potravinárskych technológií a výživy, z farmy na stôl a ďalej. Databázu FSTA®  využívajú napríklad:

 • EBSCOHost
 • OvidSP
 • ProQuest Dialog
 • STN
 • Web of Science

Zverejnené: 11.12.2014

Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení

foodlabels
Dňa 7. novembra 2014 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil odborný seminár: Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení, ktorý sa konal pod záštitou Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Semináru sa zúčastnilo 140 účastníkov z potravinárskych firiem. Účastníci diskutovali o problematike označovania potravín priamo zo zástupcami štátnych inštitúcií. 
Bližšie informácie, prezentácie a zvukový záznam zo seminára nájdete tu.
 
 

Potravinárstvo začalo spoluprácu s CABI

cabi

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou CABI. Príspevky autorov publikované v časopise Potravinárstvo budú od teraz indexované aj v medzinárodných databázach CABI Abstracts a CABI Full texts. Vedecké informácie obsiahnuté v článkoch našich autorov sa tak dostanú bližšie medzi ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Poslaním organizácie CABI je zlepšovanie života ľudí na celom svete tým, že táto organizácia poskytuje informácie a aplikuje vedecké poznatky k riešeniu problémov v poľnohospodárstve a životnom prostredí. Medzi hlavné ciele a úlohy CABI patria:

 1. Priespievať k zlepšeniu potravinovej a výživovej bezpečnosti
 2. Pomáhať malým farmárom zvyšovať ich príjem a životnú úroveň
 3. Chrániť životné prostredie a ochraňovať biodiverzitu
 4. Poskytovať vedomosti pre farmárov a zlepšovať poľnohospodárske postupy.
Víziou CABI je vytvárať projekty s veľkým dopadom, poskytovať prvotriedne informácie, skúsenosti, vedomosti a vedeckú bázu. 
Sme vďační, že aj časopis Potravinárstvo bude súčasťou tohto projektu.
V Nitre dňa 24. júla 2014, členovia redakčnej rady.

Exkurzia študentov vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach

cloetta-logo

Spoločnosť Cloetta privítala dňa 21.3.2014 študentov bakalárskeho študijného odboru bezpečnosť a kontrola potravín, FBP, SPU v Nitre, ktorí v rámci výučby predmetu Správna výrobná prax v potravinárstve absolvovali exkurziu vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach. Čitať viac

Cloetta-products-429x291

Spoločnosť Unilever Food Solutions uviedla na trh novú zemiakovú kašu Knorr

column-toine_manders-food_waste_update-unilever

Bratislava, 17. marca 2014 – Spoločnosť Unilever, divízia Food Solutions, uviedla nedávno na slovenský trh novú Knorr zemiakovú kašu s mliekom vyvinutú pre profesionálnych kuchárov. Aké pokrmy je možné pomocou nej uvariť nájdete tu: Viac informácií

HR_8991570_cmyk_

Sponzorský dar

Milí čitatelia časopisu Potravinárstvo, podporte prosím rozvoj nášho časopisu. Váš sponzorský dar použijeme na zlepšenie nášho časopisu. Ďakujeme za Vašu podporu.

btn_donateCC_LG_sk 

 

Aktuálne číslo

Vol. 9, No. 1/2015, Všetky články pdf [PDF]