Publish with us your scientific work

We will provide you with a professional publishing services

Share

Read articles about food safety and quality

Read interesting articles published in our Scientific Journal for Food Industry

Share

Join our scientific research

Traceability of quality and identity of organic products from red deer.

Share

 Take a part in the scientific conference

Selected articles will be published in our journal

Share
 

Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov

Dňa 7.4. 2016 občianske združenie Erospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting zorganizovalo piaty seminár pre potravinárske firmy, maloobchod, konzultačné spoločnosti  a orgány úradnej kontroly potravín, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch.

V Nitre: 8.4.2016

Viac informácií

Indexovanie časopisu Potravinárstvo v roku 2016

Vážení autori, dovoľujeme si Vám oznámiť, že časopis Potravinárstvo prešiel úspešne hodnotením vydavateľstvom ELSEVIER a aj v roku 2016 bude indexovaný v databáze SCOPUS.

Ďakujeme za Vašu podporu, priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Za redakciu

Peter Zajác

Editor

V Nitre: 20.11.2015

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnil odborný seminár na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín a spoločnosť HACCP Consulting. Za členov organizačného výboru si dovoľujeme poďakovať prednášajúcim a účastníkom seminára. Časopis Potravinárstvo Vám prináša obsah seminára. Jednotlivé prezentácie a audio záznamy z jednotlivých sekcií sú k dispozícii pre našich čitateľov.

IMG_7011

V Nitre: 13.11.2015

Viac informácií

Konferencia: BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFF 

Faculty of Biotechnology & Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic would like to invite you to the 11th international scientific conference “BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS AND FOODSTUFFS” which is going to be held during January 27-29, 2016 at Stará Lesná, High Tatras Mountains, Slovak Republic. The aim of the conference is to present actual results in the field of quality, safety, raw materials and food hygiene, plants, animals and microbial biotechnology, genetic sources, molecular markers of properties with perspective for breeding and a quality of production.

1. ON-LINE REGISTRATION before SEPTEMBER 30th, 2015

2. SUBMISSION OF MANUSCRIPT before SEPTEMBER 30th, 2015 (After logging in menu SEND SCIENTIFIC PAPER)

3. PAY CONFERENCE FEES before OCTOBER 31st, 2015

4. SEND POSTER ON-LINE before OCTOBER 31st, 2015 to (After logging in menu SEND SCIENTIFIC PAPER)

5. SEND ABSTRACT ON-LINE before OCTOBER 31st, 2015

For more details please refer www.fbfs.eu

We are looking forward to your participation.

Nariadenie ES č. 1169/2011 v praxi – aktuálna situácia, skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov (Odborný seminár)

Dňa 26.3.2015 sa v Smoleniciach na zámku uskutočnil odborný seminár zameraný na aktuálne skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi. Seminár organizovalo združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting. Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc. Viac informácií o tom to seminári sa môžete dozvedieť tu: prezentácia zo seminára.
V Nitre: 29.3.2015

Schreiber Foods kúpil mliekareň vo Zvolene a ďalšie dve mliekarne v Španielsku

 • Firma Schreiber Foods, celosvetový líder v mliekarenstve, rozširuje svoje pôsobiská v Európe.
 • Akvizícia zahŕňa tri mliekarenské závody – vo Zvolene na Slovensku a dva v Španielsku.
 • Táto operácia zabezpečí zamestnanie pre pracovníkov všetkých troch závodov.

V Nitre: 14.4.2015

Viac informácií

Kvapalný dusík uľahčuje výrobu polotovarov!

ap_logo

Bratislava, 7.1. 2015 – Ako chladiace médium sa v potravinárskom priemysle čoraz viac presadzuje kvapalný dusík. Zďaleka nie je vhodný len pre šokové mrazenie, ale v mnohých aplikáciách nahrádza tradičný “suchý ľad”, teda CO2 v pevnom skupenstve. Tento trend je najviac viditeľný pri aplikáciách, ako sú poťahovanie, miešanie a tvarovanie chladených aj mrazených potravinárskych výrobkov. Viac informácií o aplikácii kvapalného dusíka sa dočítate tu:

 Viac informácií

DALCo Installation

Práve sme zverejnili

PUBLIKOVANÉ: 15. júl 2016

INFLUENCE OF THE XANTHAN GUM ADDITION ON THE TECHNOLOGICAL AND SENSORY QUALITY OF BAKING PRODUCTS DURING THE FREEZING STORAGE
Tatiana Bojňanská, Jana Šmitalová, Vladimír Vietoris, Alena Vollmannová
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 332-338, [abstract] doi:10.5219/592 [fulltext]

INTERSECTION OF MYCOTOXINS FROM GRAINS TO FINISHED BAKING
Viera Šottníková, Luděk Hřivna, Iva Burešová, Jan Nedělník
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 339-345, [abstract] doi:10.5219/614 [fulltext]

OXIDATIVE STABILITY OF CHICKEN’S BREAST AFTER VACUUM PACKAGING, EDTA, SAGE AND ROSEMARY ESSENTIAL OILS TREATMENT
Adriana Pavelková, Marek Bobko, Peter Haščík, Miroslava Kačániová, Jana Tkáčová
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 346-353, [abstract] doi:10.5219/622 [fulltext]

THE ROLE OF COLOR SORTING MACHINE IN REDUCING FOOD SAFETY RISKS
Eleonóra Kecskésné Nagy, Péter Korzenszky, Péter Sembery
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 354-358, [abstract] doi:10.5219/511 [fulltext]

INDUSTRIALLY PROCESSED OILSEED RAPE IN THE PRODUCTION OF TABLE EGGS
Mária Angelovičová, Michal Angelovič, Zdenko Tkáč, Juraj Jablonický, Marek Angelovič
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 359-365, [abstract] doi:10.5219/629 [fulltext]

A COMPARISON OF THE DETERMINATION OF THE RENNET COAGULATION PROPERTIES OF BOVINE MILK
Roman Pytel, Květoslava Šustová, Vojtěch Kumbár, Šárka Nedomová
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 366-371, [abstract] doi:10.5219/604 [fulltext]

STEREOLOGICAL ANALYSIS OF PEA PROTEIN IN MODEL SAMPLES
Zdeňka Javůrková, Matej Pospiech, Michaela Petrášová, Bohuslava Tremlová, Ludmila Luňáková
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 372-377, [abstract] doi:10.5219/610 [fulltext]

PHTHALATES IN MEAT PRODUCTS IN DEPENDENCE ON THE FAT CONTENT
Alžbeta Jarošová, Soňa Bogdanovičová
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 378-383, [abstract] doi:10.5219/621 [fulltext]

SWEET POTATO (IPOMOEA BATATAS L.) GROWING IN CONDITIONS OF SOUTHERN SLOVAK REPUBLIC
Miroslav Šlosár, Ivana Mezeyová, Alžbeta Hegedűsová, Marcel Golian
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 384-392, [abstract] doi:10.5219/626 [fulltext]

HISTOLOGICAL ANALYSIS OF FEMORAL BONES IN RABBITS ADMINISTERED BY AMYGDALIN
Veronika Kováčová, Radoslav Omelka, Anna Šarocká, Patrik Šranko, Mária Adamkovičová, Róbert Toman, Marek Halenár, Adriana Kolesárová, Monika Martiniaková
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 393-399, [abstract] doi:10.5219/625 [fulltext]

MINOR LIPOPHILIC COMPOUNDS IN EDIBLE INSECTS
Monika Sabolová, Anna Adámková, Lenka Kouřimská, Diana Chrpová, Jan Pánek
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 400-406, [abstract] doi:10.5219/605 [fulltext]

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF FISH
Olga Cwiková
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 407-412, [abstract] doi:10.5219/617 [fulltext]

EFFECT OF FARMING SYSTEM ON COLOUR COMPONENTS OF WHEAT NOODLES
Magdalena Lacko-Bartosova, Lucia Lacko-Bartosova
Potravinarstvo, vol. 10, no. 1, 2016, p. 413-417, [abstract] doi:10.5219/620 [fulltext]

CHEMICAL AND PHYSICAL PARAMETERS OF DRIED SALTED PORK MEAT
Petronela Cviková, Juraj Čuboň, Simona Kunová, Miroslava Kačániová, Lukáš Hleba, Peter Haščík, Lenka Trembecká, Gabriela Bartošová
Potravinarstvo
, vol. 10, no. 1, 2016, p. 418-423, [abstract] doi:10.5219/632 [fulltext]

 

 Potravinárstvo začalo spoluprácu s IFIS

fsta_image

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IFIS. Vedecké články publikované v časopise Potravinárstvo budú od roku 2015 indexované v databáze FSTA®.

IFIS je popredným poskytovateľom informácií o potravinách a nápojoch, ktoré hodnotí, zhromažďuje, spravuje, distribuuje a sprístupňuje pre vedcov, odborných a technických pracovníkov pracujúcich v oblasti potravinárstva. IFIS prevádzkuje medzinárodnú databázu abstraktov FSTA®.

FSTA®  je najväčšou vedeckou potravinárskou databázou na svete. FSTA® je zdrojom vedeckých informácií a spravodajská služba, ktorá neustále sleduje výskum a vývoj v oblasti potravinárstva, potravinárskych technológií a výživy, z farmy na stôl a ďalej. Databázu FSTA®  využívajú napríklad:

 • EBSCOHost
 • OvidSP
 • ProQuest Dialog
 • STN
 • Web of Science

Zverejnené: 11.12.2014

Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení

foodlabels
Dňa 7. novembra 2014 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil odborný seminár: Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení, ktorý sa konal pod záštitou Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Semináru sa zúčastnilo 140 účastníkov z potravinárskych firiem. Účastníci diskutovali o problematike označovania potravín priamo zo zástupcami štátnych inštitúcií. 
Bližšie informácie, prezentácie a zvukový záznam zo seminára nájdete tu.
 
 

Potravinárstvo začalo spoluprácu s CABI

cabi

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou CABI. Príspevky autorov publikované v časopise Potravinárstvo budú od teraz indexované aj v medzinárodných databázach CABI Abstracts a CABI Full texts. Vedecké informácie obsiahnuté v článkoch našich autorov sa tak dostanú bližšie medzi ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Poslaním organizácie CABI je zlepšovanie života ľudí na celom svete tým, že táto organizácia poskytuje informácie a aplikuje vedecké poznatky k riešeniu problémov v poľnohospodárstve a životnom prostredí. Medzi hlavné ciele a úlohy CABI patria:

 1. Priespievať k zlepšeniu potravinovej a výživovej bezpečnosti
 2. Pomáhať malým farmárom zvyšovať ich príjem a životnú úroveň
 3. Chrániť životné prostredie a ochraňovať biodiverzitu
 4. Poskytovať vedomosti pre farmárov a zlepšovať poľnohospodárske postupy.
Víziou CABI je vytvárať projekty s veľkým dopadom, poskytovať prvotriedne informácie, skúsenosti, vedomosti a vedeckú bázu. 
Sme vďační, že aj časopis Potravinárstvo bude súčasťou tohto projektu.
V Nitre dňa 24. júla 2014, členovia redakčnej rady.

Exkurzia študentov vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach

cloetta-logo

Spoločnosť Cloetta privítala dňa 21.3.2014 študentov bakalárskeho študijného odboru bezpečnosť a kontrola potravín, FBP, SPU v Nitre, ktorí v rámci výučby predmetu Správna výrobná prax v potravinárstve absolvovali exkurziu vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach. Čitať viac

Cloetta-products-429x291

Spoločnosť Unilever Food Solutions uviedla na trh novú zemiakovú kašu Knorr

column-toine_manders-food_waste_update-unilever

Bratislava, 17. marca 2014 – Spoločnosť Unilever, divízia Food Solutions, uviedla nedávno na slovenský trh novú Knorr zemiakovú kašu s mliekom vyvinutú pre profesionálnych kuchárov. Aké pokrmy je možné pomocou nej uvariť nájdete tu: Viac informácií

HR_8991570_cmyk_

Sponzorský dar

Milí čitatelia časopisu Potravinárstvo, podporte prosím rozvoj nášho časopisu. Váš sponzorský dar použijeme na zlepšenie nášho časopisu. Ďakujeme za Vašu podporu.

btn_donateCC_LG_sk 

 

Aktuálne číslo

Vol. 10, No. 1/2016, Všetky články pdf [PDF]