Publish with us your scientific work

We will provide you with a professional publishing services

Share

Read articles about food safety and quality

Read interesting articles published in our Scientific Journal for Food Industry

Share

Join our scientific research

Traceability of quality and identity of organic products from red deer.

Share

 Take a part in the scientific conference

Selected articles will be published in our journal

Share
 

Nariadenie ES č. 1169/2011 v praxi – aktuálna situácia, skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov (Odborný seminár)

Dňa 26.3.2015 sa v Smoleniciach na zámku uskutočnil odborný seminár zameraný na aktuálne skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi. Seminár organizovalo združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting. Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc. Viac informácií o tom to seminári sa môžete dozvedieť tu: prezentácia zo seminára.
V Nitre: 29.3.2015

Schreiber Foods kúpil mliekareň vo Zvolene a ďalšie dve mliekarne v Španielsku

 • Firma Schreiber Foods, celosvetový líder v mliekarenstve, rozširuje svoje pôsobiská v Európe.
 • Akvizícia zahŕňa tri mliekarenské závody – vo Zvolene na Slovensku a dva v Španielsku.
 • Táto operácia zabezpečí zamestnanie pre pracovníkov všetkých troch závodov.

V Nitre: 14.4.2015

Viac informácií

Kvapalný dusík uľahčuje výrobu polotovarov!

ap_logo

Bratislava, 7.1. 2015 – Ako chladiace médium sa v potravinárskom priemysle čoraz viac presadzuje kvapalný dusík. Zďaleka nie je vhodný len pre šokové mrazenie, ale v mnohých aplikáciách nahrádza tradičný “suchý ľad”, teda CO2 v pevnom skupenstve. Tento trend je najviac viditeľný pri aplikáciách, ako sú poťahovanie, miešanie a tvarovanie chladených aj mrazených potravinárskych výrobkov. Viac informácií o aplikácii kvapalného dusíka sa dočítate tu:

 Viac informácií

DALCo Installation

Práve sme zverejnili

PUBLIKOVANÉ: 1. August 2015

THE INFLUENCE OF VIRAL INFECTIONS ON ANTIOXIDANT LEVELS IN THE GENETICALLY MODIFIED  PLUM VARIETY “HONEYSWEET“ (PRUNUS DOMESTICA L.)
Jiri Sochor, Boris Krska, Jaroslav Polak, Tunde Jurikova
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 195-200, [abstract] doi:10.5219/420 [fulltext]

INTERSPECIES AND SEASONAL DIFFERENCES OF RETINOL IN DAIRY RUMINANT´S MILK
Lucia Hodulová, Lenka Vorlová, Romana Kostrhounová, Marcela Klimešová-Vyletělová, Jan Kuchtík
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 201-205, [abstract] doi:10.5219/436 [fulltext]

EVALUATION OF MILK YIELD IN TSIGAIEWES BY SOMATIC CELL COUNT
Martina Vršková, Vladimír Tančin, Katarína Kirchnerová, Petr Sláma
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 206-210, [abstract] doi:10.5219/439 [fulltext]

COMPARISON OF SELECTED SENSORY PROPERTIES OF WHOLEMEAL BREADS
Markéta Bednářová, Martina Ošťádalová, Martin Král, Bohuslava Tremlová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 211-216, [abstract] doi:10.5219/454 [fulltext]

THE TESTING OF SANITIZERS EFFICACY TO ENTEROCOCCI ADHERED ON GLASS SURFACES
Margita Čanigová, Viera Ducková, Miroslav Kročko, Jana Bezeková, Michal Gábor, Zuzana Vnučková
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 217-222, [abstract] doi:10.5219/457 [fulltext]

THE EFFECT OF FOOD WITH DIFFERENT GLYCAEMIC INDEX ON THE BLOOD GLUCOSE LEVEL
Lenka Kouřimská, Šárka Jiráková, Anna Adámková
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 223-227, [abstract] doi:10.5219/458 [fulltext]

THE PREVALENCE OF SALMONELLA INFECTIONS IN LAYING HEN FLOCKS PRODUCING EGGS AND THEIR IMPACT ON THE PUBLIC HEALTH
Ľubomír Lopašovský, Lucia Zeleňáková, Martina Fikselová, Alica Bobková, Simona Kunová, Marek Bobko, Marek Šnirc
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 228-236, [abstract] doi:10.5219/461 [fulltext]

QUALITATIVE PARAMETERS OF NON-TRADITIONAL TYPES OF VEGETABLES
Eva Kudrnáčová, Lenka Kouřimská
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 237-241, [abstract] doi:10.5219/466 [fulltext]

THE INFLUENCE OF ADDITIONAL FLUORS ON THE RETENTION ABILITY OF DOUGH AND THE TECHNOLOGICAL QUALITY OF BAKERY PRODUCTS
Tatiana Bojňanská, Jana Šmitalová
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 242-246, [abstract] doi:10.5219/468 [fulltext]

THE QUALITY OF PROCESSED CHEESES AND CHEESE ANALOGUES THE SAME BRAND DOMESTIC AND FOREIGN PRODUCTION
Jana Bezeková, Margita Čanigová, Viera Ducková, Miroslav Kročko, Renáta Kocáková
Potravinarstvo
, vol. 9, no. 1, 2015, p. 247-251, [abstract] doi:10.5219/470 [fulltext]

THE EFFECT OF DRYING ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SELECTED LAMIACEAE HERBS
Anna Adámková, Lenka Kouřimská, Barbora Kadlecová
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 252-257, [abstract] doi:10.5219/474 [fulltext]

OCCURRENCE OF ENTEROCOCCUS SPP. ISOLATED FROM THE MILK AND MILK PRODUCTS
Ines Lačanin, Marta Dušková, Iva Kladnická, Renáta Karpíšková
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 258-262, [abstract] doi:10.5219/476 [fulltext]

THE EFFECT OF FEEDING WHEAT WITH PURPLE PERICARP ON THE GROWTH OF CARP
Jan Mareš, Tomáš Brabec, Tomáš Vyhnánek, Václav Trojan, Klára Štiasna, Mária Presinszká, Eva Mrkvicová, Luděk Hřivna, Ladislav Havel
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 263-267, [abstract] doi:10.5219/477 [fulltext]

GENOME-WIDE SELECTION SIGNATURES IN PINZGAU CATTLE
Radovan Kasarda, Nina Moravčíková, Anna Trakovická, Gábor Mészáros, Ondrej Kadlečík
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 268-274, [abstract] doi:10.5219/478 [fulltext]

PHTHALATE MIGRATION FROM PACKAGING MATERIALS INTO FOOD
Soňa Bogdanovičová, Alžbeta Jarošová
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 275-279, [abstract] doi:10.5219/479 [fulltext]

THE USE OF FRUIT EXTRACTS FOR PRODUCTION OF BEVERAGES WITH HIGH ANTIOXIDATIVE ACTIVITY
Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Semik, Michał Nycz
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 280-283, [abstract] doi:10.5219/480 [fulltext]

THE INFLUENCE OF PICHIA KILLER TOXINS ON THE WINE SPOILAGE YEASTS
Urszula Błaszczyk, Paweł Satora, Paweł Sroka
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 284-287, [abstract] doi:10.5219/481 [fulltext]

TOXOPLASMA GONDII IN WILD RUMINANTS BRED IN GAME PRESERVES AND FARMS WITH PRODUCTION DESTINED FOR HUMAN CONSUMPTION IN THE CZECH REPUBLIC
Alena Lorencova, Jiri Lamka, Michal Slany
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 288-292, [abstract] doi:10.5219/482 [fulltext]

COMPARISON OF THE YEAST MICROBIOTA OF DIFFERENT VARIETIES OF COOL-CLIMATE GRAPES BY PCR-RAPD
Iwona Drożdż, Małgorzata Makarewicz, Paweł Sroka, Paweł Satora, Paweł Jankowski
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 293-298, [abstract] doi:10.5219/484 [fulltext]

ADAPTABILITY OF CULTIVARS AND HYBRIDS OF TANGERINE IN A SUBTROPICAL ZONE OF RUSSIA
Julia Abilphazova, Oksana Belous
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 299-303, [abstract] doi:10.5219/485 [fulltext]

PROPERTIES AND NUTRITIONAL VALUE OF WHEAT BREAD ENRICHED BY HEMP PRODUCTS
Ivan Švec, Marie Hrušková
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 304-308, [abstract] doi:10.5219/487 [fulltext]

CHANGES IN THE MICROFLORA COMPOSITION OF GOAT AND SHEEP MILK DURING LACTATION
Libor Kalhotka, Lenka Dostálová, Květoslava Šustová, Jan Kuchtík, Lenka Detvanová
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 309-314, [abstract] doi:10.5219/489 [fulltext]

DIETARY PATTERNS AND LIFESTYLE OF PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
Marta Lorková, Jana Kopčeková, Martina Gažarová, Marta Habánová, Peter Chlebo, Daniel Magula, Jana Mrázová
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 315-323, [abstract] doi:10.5219/490 [fulltext]

EFFECT OF SELENIUM ON ITS CONTENT IN MILK AND PERFORMANCE OF DAIRY COWS IN ECOLOGICAL FARMING
Pavel Horký
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 324-329, [abstract] doi:10.5219/492 [fulltext]

THE OCCURENCE OF RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND THE EFFECT OF SELECTED DIETARY HABITS ON THE LIPID PROFILE AND BODY MASS INDEX
Jana Kopčeková, Marta Lorková, Marta Habánová, Peter Chlebo, Zuzana Ferenčíková, Zuzana Chlebová
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 330-336, [abstract] doi:10.5219/491 [fulltext]

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF CAROOT JUICES AND THEIR IMPACT ON INTESTINAL AND PROBIOTIC BACTERIA
Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Łukasz Wajda, Bożena Kręcioch
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 337-341, [abstract] doi:10.5219/483 [fulltext]

LIPID OXIDATION IN CHICKEN MEAT AFTER APPLICATION OF BEE POLLEN EXTRACT, PROPOLIS EXTRACT AND PROBIOTIC IN THEIR DIETS
Marek Bobko, Peter Haščík, Alica Bobková, Adriana Pavelková, Jana Tkáčová, Lenka Trembecká
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 342-346, [abstract] doi:10.5219/495 [fulltext]

Konferencia BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje XII. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Termín: 26. – 27. marec 2015.

Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovenská republika.

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.

Stránka konferencie a prihláška 
uvodnefoto_smolenice

 Potravinárstvo začalo spoluprácu s IFIS

fsta_image

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IFIS. Vedecké články publikované v časopise Potravinárstvo budú od roku 2015 indexované v databáze FSTA®.

IFIS je popredným poskytovateľom informácií o potravinách a nápojoch, ktoré hodnotí, zhromažďuje, spravuje, distribuuje a sprístupňuje pre vedcov, odborných a technických pracovníkov pracujúcich v oblasti potravinárstva. IFIS prevádzkuje medzinárodnú databázu abstraktov FSTA®.

FSTA®  je najväčšou vedeckou potravinárskou databázou na svete. FSTA® je zdrojom vedeckých informácií a spravodajská služba, ktorá neustále sleduje výskum a vývoj v oblasti potravinárstva, potravinárskych technológií a výživy, z farmy na stôl a ďalej. Databázu FSTA®  využívajú napríklad:

 • EBSCOHost
 • OvidSP
 • ProQuest Dialog
 • STN
 • Web of Science

Zverejnené: 11.12.2014

Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení

foodlabels
Dňa 7. novembra 2014 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil odborný seminár: Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení, ktorý sa konal pod záštitou Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Semináru sa zúčastnilo 140 účastníkov z potravinárskych firiem. Účastníci diskutovali o problematike označovania potravín priamo zo zástupcami štátnych inštitúcií. 
Bližšie informácie, prezentácie a zvukový záznam zo seminára nájdete tu.
 
 

Potravinárstvo začalo spoluprácu s CABI

cabi

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou CABI. Príspevky autorov publikované v časopise Potravinárstvo budú od teraz indexované aj v medzinárodných databázach CABI Abstracts a CABI Full texts. Vedecké informácie obsiahnuté v článkoch našich autorov sa tak dostanú bližšie medzi ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Poslaním organizácie CABI je zlepšovanie života ľudí na celom svete tým, že táto organizácia poskytuje informácie a aplikuje vedecké poznatky k riešeniu problémov v poľnohospodárstve a životnom prostredí. Medzi hlavné ciele a úlohy CABI patria:

 1. Priespievať k zlepšeniu potravinovej a výživovej bezpečnosti
 2. Pomáhať malým farmárom zvyšovať ich príjem a životnú úroveň
 3. Chrániť životné prostredie a ochraňovať biodiverzitu
 4. Poskytovať vedomosti pre farmárov a zlepšovať poľnohospodárske postupy.
Víziou CABI je vytvárať projekty s veľkým dopadom, poskytovať prvotriedne informácie, skúsenosti, vedomosti a vedeckú bázu. 
Sme vďační, že aj časopis Potravinárstvo bude súčasťou tohto projektu.
V Nitre dňa 24. júla 2014, členovia redakčnej rady.

Exkurzia študentov vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach

cloetta-logo

Spoločnosť Cloetta privítala dňa 21.3.2014 študentov bakalárskeho študijného odboru bezpečnosť a kontrola potravín, FBP, SPU v Nitre, ktorí v rámci výučby predmetu Správna výrobná prax v potravinárstve absolvovali exkurziu vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach. Čitať viac

Cloetta-products-429x291

Spoločnosť Unilever Food Solutions uviedla na trh novú zemiakovú kašu Knorr

column-toine_manders-food_waste_update-unilever

Bratislava, 17. marca 2014 – Spoločnosť Unilever, divízia Food Solutions, uviedla nedávno na slovenský trh novú Knorr zemiakovú kašu s mliekom vyvinutú pre profesionálnych kuchárov. Aké pokrmy je možné pomocou nej uvariť nájdete tu: Viac informácií

HR_8991570_cmyk_

Sponzorský dar

Milí čitatelia časopisu Potravinárstvo, podporte prosím rozvoj nášho časopisu. Váš sponzorský dar použijeme na zlepšenie nášho časopisu. Ďakujeme za Vašu podporu.

btn_donateCC_LG_sk 

 

Aktuálne číslo

Vol. 9, No. 1/2015, Všetky články pdf [PDF]