Publish with us your scientific work

We will provide you with a professional publishing services

Share

Read articles about food safety and quality

Read interesting articles published in our Scientific Journal for Food Industry

Share

Join our scientific research

Traceability of quality and identity of organic products from red deer.

Share

 Take a part in the scientific conference

Selected articles will be published in our journal

Share
 

Nariadenie ES č. 1169/2011 v praxi – aktuálna situácia, skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov (Odborný seminár)

Dňa 26.3.2015 sa v Smoleniciach na zámku uskutočnil odborný seminár zameraný na aktuálne skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi. Seminár organizovalo združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting. Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc. Viac informácií o tom to seminári sa môžete dozvedieť tu: prezentácia zo seminára.
V Nitre: 29.3.2015

Schreiber Foods kúpil mliekareň vo Zvolene a ďalšie dve mliekarne v Španielsku

 • Firma Schreiber Foods, celosvetový líder v mliekarenstve, rozširuje svoje pôsobiská v Európe.
 • Akvizícia zahŕňa tri mliekarenské závody – vo Zvolene na Slovensku a dva v Španielsku.
 • Táto operácia zabezpečí zamestnanie pre pracovníkov všetkých troch závodov.

V Nitre: 14.4.2015

Viac informácií

Kvapalný dusík uľahčuje výrobu polotovarov!

ap_logo

Bratislava, 7.1. 2015 – Ako chladiace médium sa v potravinárskom priemysle čoraz viac presadzuje kvapalný dusík. Zďaleka nie je vhodný len pre šokové mrazenie, ale v mnohých aplikáciách nahrádza tradičný “suchý ľad”, teda CO2 v pevnom skupenstve. Tento trend je najviac viditeľný pri aplikáciách, ako sú poťahovanie, miešanie a tvarovanie chladených aj mrazených potravinárskych výrobkov. Viac informácií o aplikácii kvapalného dusíka sa dočítate tu:

 Viac informácií

DALCo Installation

Práve sme zverejnili

TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT CAPACITY CHANGES IN DEPENDENCE ON CHOSEN GARDEN PEA VARIETIES
Alžbeta Hegedűsová, Ivana Mezeyová, Mária Timoracká, Miroslav Šlosár, Janette Musilová, Tünde Juríková
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 1-8, [abstract] doi:10.5219/412 [fulltext]

INFLUENCE OF CHOSEN MICROBES AND SOME CHEMICAL SUBSTANCES ON THE PRODUCTION OF AFLATOXINS
Iveta Brožková, Petra Šmahová, Jarmila Vytřasová, Petra Moťková, Marcela Pejchalová, David Šilha
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 9-17, [abstract] doi:10.5219/416 [fulltext]

PRODUCTION OF T-2 TOXIN AND DEOXYNIVALENOL IN THE PRESENCE OF DIFFERENT DISINFECTANTS
Dana Hrubošová, Jarmila Vytřasová, Iveta Brožková
Potravinarstvo, vol. 9, no. 1, 2015, p. 18-23, [abstract] doi:10.5219/417 [fulltext]

6.3.2015

Konferencia BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje XII. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Termín: 26. – 27. marec 2015.

Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovenská republika.

Cieľ konferencie: prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.

Stránka konferencie a prihláška 
uvodnefoto_smolenice

 Potravinárstvo začalo spoluprácu s IFIS

fsta_image

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou IFIS. Vedecké články publikované v časopise Potravinárstvo budú od roku 2015 indexované v databáze FSTA®.

IFIS je popredným poskytovateľom informácií o potravinách a nápojoch, ktoré hodnotí, zhromažďuje, spravuje, distribuuje a sprístupňuje pre vedcov, odborných a technických pracovníkov pracujúcich v oblasti potravinárstva. IFIS prevádzkuje medzinárodnú databázu abstraktov FSTA®.

FSTA®  je najväčšou vedeckou potravinárskou databázou na svete. FSTA® je zdrojom vedeckých informácií a spravodajská služba, ktorá neustále sleduje výskum a vývoj v oblasti potravinárstva, potravinárskych technológií a výživy, z farmy na stôl a ďalej. Databázu FSTA®  využívajú napríklad:

 • EBSCOHost
 • OvidSP
 • ProQuest Dialog
 • STN
 • Web of Science

Zverejnené: 11.12.2014

Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení

foodlabels
Dňa 7. novembra 2014 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil odborný seminár: Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení, ktorý sa konal pod záštitou Katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Semináru sa zúčastnilo 140 účastníkov z potravinárskych firiem. Účastníci diskutovali o problematike označovania potravín priamo zo zástupcami štátnych inštitúcií. 
Bližšie informácie, prezentácie a zvukový záznam zo seminára nájdete tu.
 
 

Potravinárstvo začalo spoluprácu s CABI

cabi

Časopis Potravinárstvo začal spoluprácu s medzinárodnou organizáciou CABI. Príspevky autorov publikované v časopise Potravinárstvo budú od teraz indexované aj v medzinárodných databázach CABI Abstracts a CABI Full texts. Vedecké informácie obsiahnuté v článkoch našich autorov sa tak dostanú bližšie medzi ľudí, ktorí ich reálne potrebujú. Poslaním organizácie CABI je zlepšovanie života ľudí na celom svete tým, že táto organizácia poskytuje informácie a aplikuje vedecké poznatky k riešeniu problémov v poľnohospodárstve a životnom prostredí. Medzi hlavné ciele a úlohy CABI patria:

 1. Priespievať k zlepšeniu potravinovej a výživovej bezpečnosti
 2. Pomáhať malým farmárom zvyšovať ich príjem a životnú úroveň
 3. Chrániť životné prostredie a ochraňovať biodiverzitu
 4. Poskytovať vedomosti pre farmárov a zlepšovať poľnohospodárske postupy.
Víziou CABI je vytvárať projekty s veľkým dopadom, poskytovať prvotriedne informácie, skúsenosti, vedomosti a vedeckú bázu. 
Sme vďační, že aj časopis Potravinárstvo bude súčasťou tohto projektu.
V Nitre dňa 24. júla 2014, členovia redakčnej rady.

Exkurzia študentov vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach

cloetta-logo

Spoločnosť Cloetta privítala dňa 21.3.2014 študentov bakalárskeho študijného odboru bezpečnosť a kontrola potravín, FBP, SPU v Nitre, ktorí v rámci výučby predmetu Správna výrobná prax v potravinárstve absolvovali exkurziu vo výrobnom závode spoločnosti Cloetta v Leviciach. Čitať viac

Cloetta-products-429x291

Spoločnosť Unilever Food Solutions uviedla na trh novú zemiakovú kašu Knorr

column-toine_manders-food_waste_update-unilever

Bratislava, 17. marca 2014 – Spoločnosť Unilever, divízia Food Solutions, uviedla nedávno na slovenský trh novú Knorr zemiakovú kašu s mliekom vyvinutú pre profesionálnych kuchárov. Aké pokrmy je možné pomocou nej uvariť nájdete tu: Viac informácií

HR_8991570_cmyk_

Sponzorský dar

Milí čitatelia časopisu Potravinárstvo, podporte prosím rozvoj nášho časopisu. Váš sponzorský dar použijeme na zlepšenie nášho časopisu. Ďakujeme za Vašu podporu.

btn_donateCC_LG_sk 

 

Aktuálne číslo

Vol. 8, No. 1/2014, Všetky články pdf [PDF]

potravinarstvo_no1_2014

DETECTION AND CHARACTERISATION OF PLUM POX VIRUS (PPV) ISOLATES FROM EASTERN SLOVAKIA REVEALED THE PRESENCE OF THREE MAIN VIRAL STRAINS
Július Rozák, Lukáš Predajňa, Zdenka Gálová, Miroslav Glasa
Potravinarstvo, vol. 8, no. 1, 2014, p. 1-7, [abstract] doi:10.5219/315 [fulltext]

EVALUATION OF MODEL WHEAT/HEMP COMPOSITES
Ivan Švec, Marie Hrušková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 8-14, [abstract] doi:10.5219/317 [fulltext]

GENETIC DIVERSITY AND RELATEDNESS AMONG SEVEN RED DEER (CERVUS ELAPHUS) POPULATIONS
Lenka Maršálková, Radoslav Židek, Jaroslav Pokoradi, Jozef Golian, Ľubomír Belej
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 15-19, [abstract] doi:10.5219/320 [fulltext]

THE INFLUENCE OF FEEDING GMO-PEAS ON GROWTH OF ANIMAL MODELS
Petr Mares, Tunde Jurikova Pokorna, Jiri Sochor, Ladislav Zeman, Mojmir Baron, Jiri Mlcek, Stefan Balla
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 20-24, [abstract] doi:10.5219/322 [fulltext]

DETERMINATION OF TEXTURAL PROPERTIES OF DIFFERENT KINDS OF KETCHUPS OF TWO DIFFERENT RATES UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF STORAGE FOR THE DETERMINATION OF THEIR CONSUMAL QUALITY
Andrea Bebejová, Jozef Čapla, Peter Zajác, Ľubomír Belej, Jozef Čurlej, Vladimír Vietoris
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 25-32, [abstract] doi:10.5219/323 [fulltext]

EFFECT OF MALT MILLING FOR WORT EXTRACT CONTENT
Gábor Géczi, Márk Horváth, Štefan Dráb, Žigmund Tóth, László Bense
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 33-37, [abstract] doi:10.5219/326 [fulltext]

EXAMINATION OF HEAT TREATMENTS AT PRESERVATION OF GRAPE MUST
Péter Korzenszky, Erik Molnár
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 38-42, [abstract] doi:10.5219/328 [fulltext]

LEAD CONCENTRATION IN MEAT AN MEAT PRODUCTS OF DIFFERENT ORIGIN
Anetta Lukáčová, Jozef Golian, Peter Massanyi, Grzegorz Formicki
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 43-47, [abstract] doi:10.5219/334 [fulltext]

MONITORING OF COLOR AND PH IN MUSCLES OF PORK LEG (M. ADDUCTOR AND M. SEMIMEMBRANOSUS)
Martina Bednářová, Josef Kameník, Alena Sláková, Zdeněk Pavlík, Bohuslava Tremlová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 48-53, [abstract] doi:10.5219/337 [fulltext]

GOOSE`S EGGSHELL STRENGTH AT COMPRESSIVE LOADING
Šárka Nedomová, Jaroslav Buchar, Jana Strnková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 54-61, [abstract] doi:10.5219/346 [fulltext]

ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR AT CHOCOLATE PURCHASE
Dagmar Kozelová, Eva Matejková, Martina Fikselová, Judita Dékányová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 62-66, [abstract] doi:10.5219/325 [fulltext]

THE IMPACT OF COOLING METHODS ON MICROBIOLOGICAL QUALITY OF BROILER CARCASSES
Peter Popelka, Monika Pipová, Jozef Nagy, Alena Nagyová, Adriana Fečkaninová, Jozef Figeľ
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 67-71, [abstract] doi:10.5219/327 [fulltext]

AMINO ACIDS AND FATTY ACIDS PROFILE OF CHIA (SALVIA HISPANICA L.) AND FLAX (LINUM USITATISSIMUM L.) SEED
Soňa Nitrayová, Matej Brestenský, Jaroslav Heger, Peter Patráš, Ján Rafay, Alexander Sirotkin
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 72-76, [abstract] doi:10.5219/332 [fulltext]

DETECTION OF NATIVE STARCHES IN MEAT PRODUCTS USING HISTOCHEMICAL LUGOL CALLEJA METHOD
Matej Pospiech, Michaela Petrášová, Bohuslava Tremlová, Zdeňka Randulová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 77-81, [abstract] doi:10.5219/335 [fulltext]

IMMUNOFLUORESCENT DETERMINATION OF WHEAT PROTEIN IN MEAT PRODUCTS
Michaela Petrášová, Eliška Zichová, Matej Pospiech, Bohuslava Bohuslava Tremlová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 82-86, [abstract] doi:10.5219/340 [fulltext]

THE EFFECT OF YUCCA ON PROLIFERATION, APOPTOSIS, AND STEROIDOGENESIS OF PORCINE OVARIAN GRANULOSA CELLS
Aneta Štochmaľová, Attila Kadasi, Richard Alexa, Roland Grossman, Alexander Sirotkin
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 87-91, [abstract] doi:10.5219/357 [fulltext]

PRODUCTION OF ENTEROTOXINS OF STAPHYLOCOCCUS SPP. ISOLATED FROM SAMPLES OF SHEEP MILK
František Zigo, Milan Vasiľ, Juraj Elečko, Martin Lapin, Zuzana Farkašova
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 92-96, [abstract] doi:10.5219/361 [fulltext]

OCCURRENCE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN BULK TANK MILK AND MILK FILTERS
Kateřina Bogdanovičová, Alena Skočková, Zora Šťástková, Renáta Karpíšková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 97-101, [abstract] doi:10.5219/363 [fulltext]

SENSORY QUALITY, COLOUR AND OXIDATIVE STABILITY OF CURED COOKED HAM WITH PROPOLIS EXTRACT
Miroslav Kročko, Marek Bobko, Ondřej Bučko, Margita Čanigová, Viera Ducková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 102-106, [abstract] doi:10.5219/365 [fulltext]

BONE ADAPTATION TO SIMULTANEOUS CADMIUM AND DIAZINON TOXICITY IN ADULT MALE RATS
Hana Chovancová, Radoslav Omelka, Ivana Boboňová, Grzegorz Formicki, Róbert Toman, Monika Martiniaková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 107-113, [abstract] doi:10.5219/343 [fulltext]

MICROBIOLOGICAL QUALITY OF EGG LIQUID PRODUCTS
Olga Cwiková, Šárka Nedomová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 114-118, [abstract] doi:10.5219/351 [fulltext]

CHEMICAL COMPOSITION OF FRUITS OF A FEIJOA (F. SELLOWIANA) IN THE CONDITIONS OF SUBTROPICS OF RUSSIA
Oksana Belous, Magomed Omarov, Zuchra Omarova
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 119-123, [abstract] doi:10.5219/358 [fulltext]

SPECIES IDENTIFICATION OF ENTEROCOCCI BY BIOCHEMICAL TEST AND MOLECULAR-GENETIC METHODS
Monika Lavová, Jana Bezeková, Margita Čanigová, Miroslav Kročko, Konrad Domig
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 124-129, [abstract] doi:10.5219/364 [fulltext]

CHARACTERISATION OF LACTOBACILLI FROM EWEʼS AND GOATʼS MILK FOR THEIR FURTHER PROCESSING RE-UTILISATION
Miroslav Kološta, Anna Slottová, Maroš Drončovský, Lýdia Klapáčová, Vladimír Kmeť, Dobroslava Bujňáková, Andrea Lauková, Gabriel Greif, Maria Greifová, Martin Tomáška
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 130-134, [abstract] doi:10.5219/354 [fulltext]

THE EFFECT OF EWES RELOCATION ON MILK COMPOSITION AND MILK FLOW KINETICS
Lucia Jackuliaková, Vladimír Tančin, Michal Uhrinčať, Lucia Mačuhová, Ján Antonič, Marta Oravcová, Petr Sláma
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 135-140, [abstract] doi:10.5219/318 [fulltext]

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF POULTRY SAUSAGES STORED AT DIFFERENT TEMPERATURES
Simona Kunová, Alica Bobková, Ľubomír Lopašovský, Miroslava Kačániová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 141-145, [abstract] doi:10.5219/338 [fulltext]

ANALYSIS OF GENE EXPRESSION IN RABBIT MUSCLE
Alena Gálová, Andrea Šoltýsová, Radoslav Židek, Ján Rafay, Jozef Nahácky
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 146-149, [abstract] doi:10.5219/342 [fulltext]

INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON GERMINATION, GROWTH AND PRODUCTION OF TOMATO
Jaroslav Jedlička, Oleg Paulen, Štefan Ailer
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 150-154, [abstract] doi:10.5219/349 [fulltext]

RELATIONS BETWEEN MUST CLARIFICATION AND ORGANOLEPTIC ATTRIBUTES OF WINE VARIETES
Vladimír Vietoris, Peter Czako, Andrea Mendelová, Zuzana Remeňová, Marek Závracký
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 155-160, [abstract] doi:10.5219/359 [fulltext]

CHANGES OF THE DOUGH RHEOLOGICAL PROPERTIES INFLUENCED BY ADDITION OF POTATO FIBRE
Tatiana Bojňanská, Marián Tokár, Helena Frančáková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 161-166, [abstract] doi:10.5219/371 [fulltext]

EFFECT OF BEE POLLEN EXTRACT AS A SUPPLEMENTAL DIET ON BROILERS´S ROSS 308 BREAST AND THIGH MEAT MUSCLES FATTY ACIDS
Peter Haščík, Ibrahim Elimam, Jozef Garlík, Marek Bobko, Jana Tkáčová, Miroslava Kačániová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 167-171, [abstract] doi:10.5219/374 [fulltext]

MYCOBIOTA OF SPICES AND AROMATIC HERBS
Dana Tančinová, Michal Mokrý, Zuzana Barboráková, Zuzana Mašková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 172-177, [abstract] doi:10.5219/375 [fulltext]

COMPARISON OF THE CARBOHYDRATE CONTENT IN APPLES AND CARROTS GROWN IN ORGANIC AND INTEGRATED FARMING SYSTEMS
Lenka Kouřimská, Kateřina Kubaschová, Josef Sus, Pavel Nový, Blanka Dvořáková, Martin Koudela 
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 178-183, [abstract] doi:10.5219/362 [fulltext]

SENSORY EVALUATION OF COOB 500 CHICKEN MEAT AFTER APPLICATION OF DIFFERENT ADDITIVES IN THEIR NUTRITION
Martin Mellen, Adriana Pavelková, Peter Haščík, Marek Bobko, Juraj Čuboň
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 184-189, [abstract] doi:10.5219/373 [fulltext]

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACETIC AND CITRIC ACID ON INTERNAL MILIEU OF BROILER CHICKENS
Marcela Capcarova, Anna Kalafova, Cyril Hrncar, Jan Kopecky, Jan Weis
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 190-195, [abstract] doi:10.5219/379 [fulltext]

VEGETABLE OIL BASED EMULSIONS IN MILK
Veronika Mikulcová, Iva Hauerlandová,  Leona Buňková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 196-200, [abstract] doi:10.5219/360 [fulltext]

THE INFLUENCE OF GUAR GUM ON TEXTURAL AND SENSORY PROPERTIES OF ROLLS MADE FROM SEMI-FINISHED FROZEN PRODUCTS
Pavlína Boudová Pečivová, Vlastimil Kubáň, Jiří Mlček, Tünde Juríková, Štefan Balla, Jiří Sochor, Mojmír Baroň
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 201-206, [abstract] doi:10.5219/377 [fulltext]

DETECTION OF LUPINE (LUPINUS SPP. L.) AS A FOOD ALLERGEN USING THREE METHODS: END-POINT PCR, REAL-TIME PCR AND ELISA
Ondrej Revák, Jozef Golian, Radoslav Židek, Jozef Čapla, Peter Zajác
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 207-215, [abstract] doi:10.5219/384 [fulltext]

DETERMINATION OF THE SPECIES SPECIFICITY OF THE PRIMERS FOR THE DETECTION OF CHICKEN AND TURKEY MEAT BY REALTIME PCR METHOD
Lenka Maršálková, Miloš Mašlej, Ľubomír Belej, Jozef Golian, Radoslav Židek
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 216-220, [abstract] doi:10.5219/390 [fulltext]

EVALUATION OF SIGNIFICANT PIGMENTS IN GREEN TEAS OF DIFFERENT ORIGIN
Martina Ošťádalová, Bohuslava Tremlová, Ivan Straka, Jana Pokorná, Petra Čáslavková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 221-227, [abstract] doi:10.5219/344 [fulltext]

EFFECT OF CHAMOMILE SUPPLEMENTS TO FEEDING DOSES ON ANTIMICROBIAL PARAMETERS IN POULTRY
Zuzana Jakubcova, Ladislav Zeman, Petr Mares, Jiri Mlcek, Tunde Jurikova, Lenka Dostalova, Eva Mrazkova, Eva Mrkvicova, Stefan Balla, Jiri Sochor
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 228-232, [abstract] doi:10.5219/383 [fulltext]

CALCIUM IN EDIBLE INSECTS AND ITS USE IN HUMAN NUTRITION
Anna Adámková, Lenka Kouřimská, Marie Borkovcová, Jiří Mlček, Martina Bednářová
Potravinarstvo, vol. 8, no. 1, 2014, p. 233-238, [abstract] doi:10.5219/366 [fulltext]

EFFECT OF SODIUM LACTATE / SODIUM DIACETATE IN COMBINATION WITH SODIUM NITRITE ON PHYSIOCHEMICAL, MICROBIAL PROPERTIES AND SENSORY EVALUATION OF COW SAUSAGE
Habib Sedghi, Ali Mohamadi Sani, Masood Najaf Najafi, Mohammad Ali Shariati
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 239-246, [abstract] doi:10.5219/378 [fulltext]

CHEMICAL COMPOSITION OF BUCKWHEAT PLANT PARTS AND SELECTED BUCKWHEAT PRODUCTS
Petra Vojtíšková, Pavel Švec, Vlastimil Kubáň, Eliška Krejzová, Miroslava Bittová, Stanislav Kráčmar, Blanka Svobodová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 247-253, [abstract] doi:10.5219/385 [fulltext]

ORGANIC AND CONVENTIONAL PRODUCTION IN SLOVAKIA: COMPARISON OF SELECTED MANAGERIAL AND FINANCIAL INDICATORS
Jana Kozáková, Drahoslav Lančarič, Radovan Savov, Marián Tóth
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 254-260, [abstract] doi:10.5219/386 [fulltext]

LUTEIN IN FOOD SUPPLEMENTS AVAILABLE ON THE MARKETS OF THE VISZEGRAD COUNTRIES
Miroslav Šivel, Miroslav Fišera, Bořivoj Klejdus, Stanislav Kráčmar, Vlastimil Kubáň, Jozef Golian, Blanka Svobodová
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 261-266, [abstract] doi:10.5219/387 [fulltext]

DETERMINING THE PRESENCE OF CHICKEN AND TURKEY MEAT IN SELECTED MEAT PRODUCTS USING REALTIME PCR METHOD
Miloš Mašlej, Jozef Golian, Lenka Maršálková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 267-271, [abstract] doi:10.5219/393 [fulltext]

EVALUATION AND COMPARISON OF THE CONTENT OF TOTAL POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN ONION, GARLIC AND LEEK
Petra Kavalcová, Judita Bystrická, Ján Tomáš, Jolana Karovičová, Veronika Kuchtová
Potravinarstvo, vol. 8, no. 1, 2014, p. 272-276,
 [abstract] doi:10.5219/394 [fulltext]

LOW ADMINISTRATION OF BEE POLLEN IN THE DIET AFFECTS BONE MICROSTRUCTURE IN MALE RATS
Monika Martiniaková, Ivana Boboňová, Radoslav Omelka, Hana Ďúranová, Ramona Babosová, Robert Stawarz, Róbert Toman
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 277-283, [abstract] doi:10.5219/396 [fulltext]

THE ROLE OF SULPHUR ON THE CONTENT OF TOTAL POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN ONION (ALLIUM CEPA L.)
Judita Bystrická, Petra Kavalcová, Alena Vollmannová, Ján Tomáš, Matyáš Orsák
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 284-289, [abstract] doi:10.5219/401 [fulltext]

EVALUATION OF INFLUENCE OF THE LOCALITY, THE VINTAGE YEAR, WINE VARIETY AND FERMENTATION PROCESS ON VOLUME OF COOPER AND LEAD IN WINE
Jaroslav Jedlička, Beáta Novotná, Magdaléna Valšíková
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 290-295, [abstract] doi:10.5219/403 [fulltext]

THE EFFICIENCY, ENERGY INTENSITY AND VISUAL IMPACT OF THE ACCENT LIGHTING IN THE RETAIL GROCERY STORES
Ľudmila Nagyová, Jakub Berčík, Elena Horská
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 296-305, [abstract] doi:10.5219/398 [fulltext]

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF FRUIT, DRUPES AND SEEDS GENOTYPES OF ZIZIPHUS JUJUBA MILL.
Olga Grygorieva, Vlasta Abrahamová, Margarita Karnatovská, Roman Bleha, Ján Brindza
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 306-314, [abstract] doi:10.5219/414 [fulltext]

INFLUENCE OF GARLIC EXTRACT ON ANTIOXIDANT STATUS OF CHICKEN
Zuzana Jakubcova, Petr Mareš, Ladislav Zeman, Pavel Horký, Tünde Juríková, Jiří Mlček, Štefan Balla, Libor Kalhotka, Eva Mrkvicová, Jiří Sochor
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 315-320, [abstract] doi:10.5219/404 [fulltext]

BIOGENIC AMINES IN SMEAR AND MOULD-RIPENED CHEESES
Pavel Pleva, Leona Buňková, Eva Theimrová, Vendula Bartošáková, František Buňka, Khatantuul Purevdorj
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 321-327, [abstract] doi:10.5219/408 [fulltext]

EFFECT OF FUNGICIDAL TREATMENT ON DIGESTIBILITY OF MYCOTOXINS IN VITRO
Pavel Horký, Radim Cerkal
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 328-332, [abstract] doi:10.5219/409 [fulltext]

MORPHOLOGICAL AND ANTIOXIDANT CHARACTERISTICS OF QUINCE (CYDONIA OBLONGA MILL.) AND CHINESE QUINCE FRUIT (PSEUDOCYDONIA SINENSIS SCHNEID.)
Anton Monka, Olga Grygorieva, Peter Chlebo, Ján Brindza
Potravinarstvo
, vol. 8, no. 1, 2014, p. 333-340, [abstract] doi:10.5219/415 [fulltext]