Category Archives: Tlačové správy

Indexovanie časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences v roku 2017

Indexovanie časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences v roku 2017 Vážení autori, dovoľujeme si Vám oznámiť, že časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences prešiel úspešne hodnotením vydavateľstvom ELSEVIER a aj v roku 2017 bude indexovaný v databáze SCOPUS. Ďakujeme za Vašu podporu, priazeň a tešíme sa na ďalšiu...
Read more

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN: Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2016

Dňa 8.11.2016 sa uskutočnil na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, odborný seminár, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín a spoločnosť HACCP Consulting. Za členov organizačného výboru si dovoľujeme poďakovať prednášajúcim a účastníkom seminára. Časopis Potravinárstvo Vám prináša obsah seminára. Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii nižšie.  Program seminára:...
Read more

Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov

Dňa 7.4. 2016 občianske združenie Erospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting zorganizovalo piaty seminár pre potravinárske firmy, maloobchod, konzultačné spoločnosti  a orgány úradnej kontroly potravín, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch. Nosnou témou seminára boli aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových...
Read more

Indexovanie časopisu Potravinárstvo v roku 2016

Vážení autori, dovoľujeme si Vám oznámiť, že časopis Potravinárstvo prešiel úspešne hodnotením vydavateľstvom ELSEVIER a aj v roku 2016 bude indexovaný v databáze SCOPUS. Ďakujeme za Vašu podporu, priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Za redakciu Peter Zajác Editor V Nitre: 20.11.2015  ...
Read more

AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2015 Dňa 12.11.2015 sa uskutočnil odborný seminár na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín a spoločnosť HACCP Consulting. Za členov organizačného výboru si dovoľujeme poďakovať prednášajúcim a účastníkom seminára. Časopis Potravinárstvo Vám...
Read more