ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN: Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2016

Dňa 8.11.2016 sa uskutočnil na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, odborný seminár, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín a spoločnosť HACCP Consulting. Za členov organizačného výboru si dovoľujeme poďakovať prednášajúcim a účastníkom seminára. Časopis Potravinárstvo Vám prináša obsah seminára. Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii nižšie. 

Program seminára: utorok  8. 11. 2016   

7.45 – 8.30

Prezentácia účastníkov

 

Otvorenie seminára

8.40 – 9.15

Možnosti uchovania kvality ovocia a zeleniny pri uvádzaní na trh

Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava

prezentácia 

9.15 – 9.50

Výkon kontrol na miestach súvisiacich s bezpečnosťou potravín

Ing. Jaroslav Remža, PhD., Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava

prezentácia

9.50 – 10.30 

Súčasné trendy a legislatíva v potravinárstve

Ing. Jarmila Halgašová, Potravinárska komora Slovenska, Bratislava

prezentácia

10.30 – 11.00

Prestávka

11.00 – 11.40

Spôsoby testovania citlivosti detekčných systémov ako prevencie cudzích predmetov v potravinárstve

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD.  NESTLÉ Slovensko s.r.o. Prievidza  

prezentácia

11.40 – 12.20

Smerovanie v hodnotení   potravinárskych výrobkov – praktické skúsenosti  a sledované trendy

Ing. Rastislav Fabíny, Ing. Ladislav Harcsa, Ing. Štefan Vodný, Csc., Eurofins s.r.o. Bratislava

prezentácia

12.20 – 13.00

Novela zákona o potravinách v kontexte požiadaviek obchodných reťazcov

Ing. Katarína Fašiangová, PhD., Slovenská aliancia moderného obchodu, Bratislava

prezentácia

13.00 – 13.45

Obed

13.45 – 14.15

Nedostatky zistené úradnou kontrolou pri predaji potravín živočíšneho pôvodu

Ing. Miloš Kavka, Státni zemědělská a potravinářská inspekce, Brno, Česká republika

prezentácia

14.15 – 14.45

Voľba vzorkovacieho nástroja pre vzorkovanie potravín

Ing. Václav Helán,  2theta , Česká republika

prezentácia

14.45 – 15.15

Hygienické systémy odvodnenia potravinárskych prevádzok

Ing. Matúš Letko, ACO s.r.o. , Bratislava

prezentácia

15.15

Záver seminára

 

 khbp_logo   logo-haccp-consulting bez okrajov

 

Audio záznam zo seminára:

Fotografie zo seminára:   

 

V Nitre: 8.11.2016  

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by