Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov

Dňa 7.4. 2016 občianske združenie Erospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting zorganizovalo piaty seminár pre potravinárske firmy, maloobchod, konzultačné spoločnosti  a orgány úradnej kontroly potravín, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch. Nosnou témou seminára boli aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov.  Na otázky účastníkov odpovedal Ing. Ján Štulc zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Ing. Anna Giertlová z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. Moderovanie semináru zabezpečoval Ing. Peter Zajác, PhD. a Ing. Jozef Čapla, PhD. zo spoločnosti HACCP Consulting. Časopis Potravinárstvo Vám ako mediálny partner občianskeho združenia Eurospotrebitelia prináša prezentácie a materiály zo semináru, ktoré si môžete stiahnuť a prečítať tu:

Prezentácia Ing. Ján Štulc: download

Prezentácia: Ing. Anna Giertlová: download

Materiál k nutričným odchýlkam: download

Otázky a odpovede: download

Dotazník: download

Vážení účastníci seminára, odborná verejnosť a spotrebitelia v prípade otázok, ktoré sa týkajú potravín, ich označovania a reálnych problémov, s ktorými sa stretávate nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese: info@potravinarstvo.com. Vaše otázky sumarizujeme a následne cez združenie Eurospotrebitelia predkladáme príslušným orgánom na riešenie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia a komunikáciu.

eurospotrebitelia_final

logo-haccp-consulting

Stručný program:

12 30: Registrácia účastníkov
13 00: Ing. Peter Zajác, PhD. Uvedenie seminára
13 10: Ing. Ján Štulc: vysvetlenie aktuálneho stavu po implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 – prezentácia nových otázok a odpovedí.
15 10: Ing. Anna Giertlová: Výpočet výživových hodnôt potravinárskych výrobkov v súlade s nariadením ES č. 1169/2011 o označovaní potravín
17 30: Ukončenie seminára

Organizačný výbor:
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Ing. Peter Zajác, PhD.

Kontakt: 0904 138 562, capla@potravinarstvo.com

V Nitre dňa 9.4.2016

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by