Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a zdravotných tvrdení

Dňa 7. novembra 2014 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre uskutočnil odborný seminár: Aktuálne trendy legislatívy, označovania, výživových a  zdravotných tvrdení, ktorý sa konal pod záštitou Katedry hygieny a bezpečnosti potravín.

Program:

8.30 – 9.00 h

Prezentácia účastníkov

9.00 h

Otvorenie seminára

9,10 – 9,45

Aktuálne zmeny v slovenskej a európskej potravinárskej legislatíve

Ing. Jarmila Halgašová, Potravinárska komora Slovenska

Prezentácia

9,45 – 10,30

Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

MUDr. Katarína Kromerová, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Prezentácia

10,30 – 11,00  

Prestávka  

11,00 – 12,15

Uplatňovanie Nariadenia EP a R (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľom

Za SR: Ing. Ján Štulc, Štátna veterinárna a potravinová sprava SR Bratislava

Prezentácia

Za ČR: Ing. Jindřich Pokora, Státni zemědělská a potravinářska inspekce, Ústřední inspektorát Brno, Česká republika

Prezentácia

12,15 – 13,00 

Obed

13,00 – 15,00

Okrúhly stôl a diskusia k Nariadeniu EP a R (EÚ) č.1169/2011 o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľom

 Zvukový záznam z okrúhleho stola

Zvukový záznam vznikol so súhlasom diskutujúcich. Názory a interpretácie zverejnené v tomto zvukovom zázname majú len informatívny, odporúčací charakter a nie sú právne záväzné!

Odborný garant:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Organizační garanti:

Ing. Jozef Čapla, PhD.

Ing. Peter Zajác, PhD.

Mediálny partner:

Vedecký časopis Potravinárstvo.

Fotografie zo seminára: 

IMG_7233 IMG_7234 IMG_7235 IMG_7236  IMG_7240 IMG_7241 IMG_7242 IMG_7243 IMG_7246 IMG_7251 IMG_7252 IMG_7257 IMG_7260 IMG_7263 IMG_7265 IMG_7266 IMG_7270

IMG_7271

Tlačová správa: Nitra 19.11.2014

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by