AKTUÁLNE TRENDY SYSTÉMOV RIADENIA A KONTROLY POTRAVÍN

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2015

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnil odborný seminár na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, ktorý organizovala katedra Hygieny a bezpečnosti potravín a spoločnosť HACCP Consulting. Za členov organizačného výboru si dovoľujeme poďakovať prednášajúcim a účastníkom seminára. Časopis Potravinárstvo Vám prináša obsah seminára. Jednotlivé prezentácie a audio záznamy z jednotlivých sekcií sú k dispozícii nižšie. 

Program seminára: 

7.45 – 8.30

Prezentácia účastníkov

8.30 – 8.40

Otvorenie seminára

8.40 – 9.15

Legislatívne požiadavky na odpady z potravinárskeho priemyslu

JUDr. Boris Balog, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR

Prezentácia

9.15 – 9.40

UNECE normy, požiadavky na kvalitu ovocia a zeleniny

Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava

Prezentácia

9.40 – 10.05

Akreditácia a certifikácia v potravinárstve

Ing. Gabriela Kopínová, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava 

Prezentácia

10.05 – 10.30

Prístup orgánov úradnej kontroly potravín ku kontrole čerstvých potravín

Ing. Jaroslav Remža, PhD., Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava 

Prezentácia

10.30 – 11.00

Prestávka

11.00 – 11.30

BRC 7 a súčasný stav certifikácie v potravinárstve

Ing. Miroslav Šuška, QUALIFOOD Šumperk, Česká republika

Prezentácia

11.30 – 12.00

Nová verzia ISO 9001:2015

Ing. Martin Horváth, SGS Slovakia, Košice

Prezentácia

12.00 – 12.30

Požiadavky novej verzie TESCO štandardu 2015 na výrobcov potravín

Ing. Martin Ondráš, TESCO Stores a. s. Bratislava

Prezentácia

12.30 – 13.00

Dátum spotreby potravín a minimálnej trvanlivosti z  pohľadu bezpečnosti potravín

Ing. Katarína Fašiangová, PhD., Slovenská aliancia moderného obchodu, Bratislava

Prezentácia

13.00 – 13.45

Obed

13.45 – 14.15

Výživové a zdravotné tvrdenia a výpočet nutričnej hodnoty

Ing. Jan Maryška, Uniconsulting, Česká republika

Prezentácia

14.15 – 15.00

Nutričná hodnota potravín z pohľadu úradnej kontroly potravín

Ing. Eva Trávničková, Státni zemědělská a potravinářská inspekce, Brno, Česká republika

Prezentácia

15.00 – 15.30

Funkčnosť systému riadenia bezpečnosti potravín v sektore verejného stravovania v Českej republike

Ing. Jindřich Pokora, Státni zemědělská a potravinářská inspekce, Brno, Česká republika

Prezentácia

15.30

Záver seminára

khbp_logo   logo-haccp-consulting bez okrajov

Audio záznam zo seminára:

  1. Blok prednášok
  2. Blok prednášok
  3. Blok prednášok

Fotografie zo seminára:     

IMG_7008

IMG_7011

IMG_7005

IMG_7010

IMG_7007

IMG_7003

IMG_7002   

IMG_7009   

IMG_7004

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by