Indexovanie časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences v roku 2017

Indexovanie časopisu Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences v roku 2017

Vážení autori, dovoľujeme si Vám oznámiť, že časopis Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences prešiel úspešne hodnotením vydavateľstvom ELSEVIER a aj v roku 2017 bude indexovaný v databáze SCOPUS.

Ďakujeme za Vašu podporu, priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Za redakciu

Peter Zajác

Editor

V Nitre: 23.11.2016

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by