Kvapalný dusík uľahčuje výrobu polotovarov!

ap_logo

Bratislava, 7.1. 2015 – Ako chladiace médium sa v potravinárskom priemysle čoraz viac presadzuje kvapalný dusík. Zďaleka nie je vhodný len pre šokové mrazenie, ale v mnohých aplikáciách nahrádza tradičný „suchý ľad“, teda CO2 v pevnom skupenstve. Tento trend je najviac viditeľný pri aplikáciách, ako sú poťahovanie, miešanie a tvarovanie chladených aj mrazených potravinárskych výrobkov.

foto 2Spoločnosť Air Products, ktorá je svetovým dodávateľom potravinárskych plynov a súvisiacich technologických zariadení, už pred rokmi vyvinula vlastné prispôsobivé riešenie Freshline® LIN-IS pre vstrekovanie kvapalného dusíka, ktorým možno dovybaviť nové ale aj niektoré existujúce zmiešavacie zariadenia všetkých významných svetových výrobcov. Hlavnými výhodami tohto riešenia je, že zabezpečuje konzistentný výrobný proces, mikrobiálnu stabilitu, uchovanie pôvodnej chuti, vzhľadu a tvaru potravín a pritom zaručuje optimálnu spotrebu ekologicky neškodného kvapalného dusíka, umožňuje jednoduchú obsluhu, čistenie a údržbu, a to celé pri nízkych investičných nákladoch s možnosťou vytvorenia riešenia na mieru.

Pri kryogénnom spôsobe chladenia nedochádza k významným stratám spôsobeným vysušovaním produktu, doba jeho chladenia je výrazne kratšia, a výsledný produkt je preto neporovnateľne kvalitnejší. To oceňujú najmä spracovatelia mäsových výrobkov, výrobcovia syrov, kysnutého cesta i cukrárenských výrobkov. Jeden z najväčších európskych potravinárskych výrobcov, holandská spoločnosť Dalco Food, špecializovaná na výrobu mäsových aj vegetariánskych jedál dodávaných pod radom privátnych značiek, využíva riešenie Air Products už ôsmy rok. Jeho zásluhou sa jej podarilo znížiť množstvo odpadu vznikajúceho pri výrobe o 2% a hlavne výrazne zvýšiť produktivitu jej tvarovacej výrobnej linky. Pretože technológia Freshline® LIN-IS reguluje vstrekovaním kvapalného dusíka teplotu už behom miešania a mletia surovín, polotovar má ideálnu konzistenciu potrebnú pre konečné tvarovanie. Tým odpadá donedávna nevyhnutné ochladzovanie suroviny v chladiacom boxe a ďalšia zbytočná manipulácia. (O výhodách inštalácie v Dalco Food sa môžete presvedčiť prostredníctvom videozáznamu na:

Pre chladenie technologicky náročnejších polotovarov, akými sú najmä kysnuté cesto, krémové náplne a smotanové omáčky, u ktorých môže dochádzať k tvorbe nežiadúcich vzduchových bublín, ponúka teraz Air Products nové riešenie v podobe takzvanej vrchnej aplikácie chladiaceho média („top-injection“). Odparujúci sa dusík pôsobiaci iba na povrch polotovaru je dostatočne účinný, a pritom nemá negatívny vplyv na konzistenciu potraviny.

Patentované riešenie Freshline® LIN-IS je považované za najlepšie na trhu, a to je dôvod, prečo poprední výrobcovia potravinárskych zmiešavacích zariadení, ako napríklad Stolz alebo Nadratowski, ho odporúčajú svojim zákazníkom. Za zmienku rozhodne stojí, že toto riešenie je možné od spoločnosti Air Products nielen zakúpiť, ale aj dlhodobo prenajať.

Viac informácií získate na: infosk@airproducts.com

 

foto 1
Foto: FreshlineR LIN-IS s technológiou vrchnej aplikácie chladiaceho média určenej pre spracovávanie technologicky náročnejších polotovarov.

Dalco Installation2


Dalco Installation3

DALCo Installation

O spoločnosti Air Products

ap_logo

Air Products (NYSE: APD) je jednou z popredných svetových spoločností dodávajúcich priemyselné plyny. Takmer 75 rokov zásobuje atmosférickými, procesnými a špeciálnymi plynmi a súvisiacimi zariadeniami zákazníkov z odvetvia priemyselnej metalurgie, potravín a nápojov, rafinérskeho a petrochemického priemyslu a tiež v priemysle skvapalňovania zemného plynu. Technológie Air Products sa využívajú aj pri výrobe polovodičov, polyuretánu, čistiacich prostriedkov, lepidiel a materiálov pre povrchové úpravy. Viac ako 20 tisíc zamestnancov v päťdesiatich krajinách sveta usiluje o to, aby sa Air Products stala najbezpečnejšou a súčasne najefektívnejšou plynárenskou spoločnosťou na svete a súčasne, aby poskytovala svojim zákazníkom tie najlepšie služby. Vo fiškálnom roku 2014 dosiahla spoločnosť Air Products tržby vo výške 10,4 miliardy amerických dolárov a umiestnila sa na 276. mieste každoročného rebríčka verejne obchodovateľných spoločností Fortune 500. Viac informácií nájdete na: www.airproducts.sk

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Petra Lisoňová
T: (+421) 903 272 579
E: petra.lisonova@hkstrategies.com

 

Air Products Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava
www.airproducts.sk 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by