NARIADENIE ES č. 1169/2011 V PRAXI – AKTUÁLNA SITUÁCIA, SKÚSENOSTI INŠPEKTOROV A PROBLÉMY PREVÁDZKOVATEĽOV (Odborný seminár)

Nariadenie ES č. 1169/2011 vstúpilo do účinnosti v decembri 2014. Aká je aktuálna situácia a aké sú skúsenosti inšpektorov s uplatňovaním nariadenia? Občianske združenie Eurospotrebitelia v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou HACCP Consulting zorganizovali dňa 26.3.2015 na zámku v Smoleniciach ďalší zo série odborných seminárov zameraných na problematiku označovania potravín. Už v poradí štvrtý seminár bol tento krát zameraný na aktuálnu situáciu v praxi. Počas seminára boli prezentované skúsenosti inšpektorov a problémy prevádzkovateľov potravinárskych podnikov s uplatňovaním Nariadenia ES č. 1169/2011. Na otázky 55 účastníkov z potravinárskych podnikov, konzultačných spoločností a laboratórií odpovedal Ing. Ján Štulc zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Moderovanie semináru zabezpečoval Ing. Jozef Čapla, PhD. zo spoločnosti HACCP Consulting. Časopis Potravinárstvo Vám ako mediálny partner občianskeho združenia Eurospotrebitelia prináša prezentáciu Ing. Jána Štulca, ktorú si môžete stiahnuť a prečítať tu:

Prezentácia zo seminára: Otázky k označovaniu potravín. Ing. Ján Štulc, Smolenice 26.3.2015

eurospotrebitelia_final

logo-haccp-consulting

20150326_135439

20150326_135448

20150326_135427

IMG_8027

IMG_8033

IMG_8029

IMG_8028

Stručný program:

12 30: Registrácia účastníkov
13 00: Ing. Jozef Čapla, PhD. Uvedenie seminára
13 10: Ing. Ján Štulc: vysvetlenie aktuálneho stavu po implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 – prezentácia nových otázok a odpovedí.
17 00: Ukončenie seminára

Organizačný výbor:
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Ing. Peter Zajác, PhD.

Kontakt: 0904 138 562, capla@potravinarstvo.com

V Nitre dňa: 29.3.2015

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by