ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN: Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2017

Audio záznam zo seminára:

Audio časť 1

Audio časť 2

Audio časť 3

 

Program seminára: štvrtok  9. 11. 2017

7.45 – 8.30 Prezentácia účastníkov

8.30 – 8.40

 

Otvorenie seminára

 

8.40 – 9.05

Prezentácia profesijného študijného programu na FBP „Potraviny a technológie v gastronómii“  

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

 

9.05 – 9.25

Podnikanie v gastronómii na Slovensku. Podnikáme alebo živoríme?

Mgr. Marek Harbuľák, Zväz hotelov a reštaurácií SR, Bratislava

 

9.25 – 9.50

Kritéria kuchára pre správne manažovanie kuchyne

Ing. Zuzana Dúžeková, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Bratislava    

 

9.50 – 10.10

Súčasný stav výučby odborných predmetov v oblasti gastronómie na stredných školách

Ing. Ladislav Blaškovič, riaditeľ hotelovej akadémie Ľ. Vintera Piešťany

 

10.10 – 10.30

Akadémia hoteliera – jej kurzy pre personál

Iveta Pupišová, Bratislava

10.30 – 11.00 Prestávka

 

11.00 – 11.30

Nové trendy v príprave pokrmov a ich uplatnenie v praxi

Ľubomír Herko,  Bratislava, TREND TOP šéfkuchár 2016    

 

11.30 – 11.50

 

Praktické skúsenosti z inšpekcií v školskom stravovaní ako podnet pre výkon samokontroly v zariadeniach spoločného stravovania

Ing. Dagmar Danášová, MSÚ Nitra

 

11.50 – 12.10

Využívanie mobilnej aplikácie pre vedenie záznamov HACCP

Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD.,  Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

12.10 – 12.30

Vznik  alimentárnych nákaz v stravovacích prevádzkach

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre

 12.30 – 13.30 Obed

 

13.30 – 14.00

Technologické zariadenia v gastronómii

Ing. Richard Bley, Darma, s.r.o., Bratislava

 

14.00 – 14.30

Manažment riadenia reštaurácie

Lucia Mešková, MBA, Sophire, s.r.o. Bratislava

 

14.30 – 15.00

Softwarové produkty pre gastronomické prevádzky

Mgr. Miroslav Staškovan, Prodata plus s.r.o. Púchov

15.00 Záver seminára

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page

Written by