Prečo inzerovať u nás?
Časopis Potravinárstvo číta ročne viac ako 141 000 čitateľov.
Príjem inzercie: 
Technické informácie: Reklamné materiály a logá zasielajte vo formátoch: pdf, eps, ai.
Ak sa na reprodukciu loga vašej spoločnosti vzťahujú určité pravidlá, zašlite nám prosím jeho branding manuál.

Počet čitateľov časopisu Potravinárstvo a objem stiahnutých dát za roky 2008 – 2016

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2016 6,537 14,763 63,990 296,479 42.18 GB
Feb 2016 6,160 15,043 69,446 301,197 58.03 GB
Mar 2016 5,879 15,043 66,050 293,382 37.70 GB
Apr 2016 5,912 12,701 63,698 296,614 37.60 GB
May 2016 7,298 13,883 58,641 274,536 42.40 GB
Jun 2016 4,492 14,322 46,947 185,140 23.60 GB
Jul 2016 3,899 9,433 39,508 157,447 24.53 GB
Aug 2016 5,662 7,110 53,409 184,809 19.53 GB
Sep 2016 5,269 12,001 58,257 203,755 33.11 GB
Oct 2016 5,807 11,262 58,624 241,093 49.09 GB
Nov 2016 5,462 9,360 53,306 215,630 39.59 GB
Dec 2016 5,253 9,043 44,585 178,767 78.49 GB
Spolu 67,630 141,016 676,461 2,828,849 484.84 GB

 

2015

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2015 3,733 7,641 54,245 227,034 27.48 GB
Feb 2015 3,856 7,104 54,083 258,245 78.65 GB
Mar 2015 5,065 10,331 79,233 417,546 77.49 GB
Apr 2015 4,878 9,224 62,609 309,046 35.09 GB
May 2015 4,953 8,728 46,361 228,198 24.84 GB
Jun 2015 4,345 10,009 47,239 206,225 16.36 GB
Jul 2015 3,742 7,211 38,842 172,267 11.21 GB
Aug 2015 3,794 10,895 35,911 184,010 12.48 GB
Sep 2015 4,272 11,473 43,436 227,158 15.21 GB
Oct 2015 6,000 15,345 61,680 287,654 30.96 GB
Nov 2015 4,983 12,422 52,172 265,051 34.15 GB
Dec 2015 4,245 12,362 62,816 245,638 26.13 GB
Spolu 53,866 122,745 638,627 3,028,072 390.04 GB

 

2014

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2014 3,122 6,004 54,175 225,741 18.83 GB
Feb 2014 3,223 6,224 41,773 196,531 26.59 GB
Mar 2014 4,059 7,597 39,096 182,768 37.27 GB
Apr 2014 3,688 6,710 35,344 164,952 25.46 GB
May 2014 3,511 7,956 30,610 157,082 31.70 GB
Jun 2014 3,172 7,155 28,017 143,058 23.41 GB
Jul 2014 3,188 6,814 28,403 106,707 19.24 GB
Aug 2014 3,004 6,014 19,640 87,746 15.80 GB
Sep 2014 3,683 6,669 23,302 101,712 20.38 GB
Oct 2014 3,906 8,039 32,167 135,285 34.31 GB
Nov 2014 3,662 8,383 32,147 161,049 41.74 GB
Dec 2014 3,529 7,956 51,835 200,943 28.74 GB
Spolu 41,747 85,521 416,509 1,863,574 323.46 GB

 

public2013

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2013 3,117 5,108 24,592 86,261 20.35 GB
Feb 2013 3,168 5,641 32,847 99,902 19.71 GB
Mar 2013 3,999 6,843 29,003 93,660 24.60 GB
Apr 2013 3,660 6,043 18,493 61,109 16.01 GB
May 2013 3,495 5,629 20,697 59,871 18.39 GB
Jun 2013 3,459 5,742 23,677 67,209 12.02 GB
Jul 2013 2,872 4,712 24,218 79,035 10.80 GB
Aug 2013 2,706 4,677 14,798 73,082 42.77 GB
Sep 2013 2,733 4,945 21,679 83,080 14.53 GB
Oct 2013 3,408 6,189 25,860 134,701 29.03 GB
Nov 2013 3,684 6,761 29,426 136,525 24.54 GB
Dec 2013 3,200 6,100 26,282 101,265 21.17 GB
Spolu 39,501 68,390 291,572 1,075,700 253.92 GB

 

Public 2012

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2012 2,345 3,750 18,765 55,485 20.58 GB
Feb 2012 2,451 4,159 22,200 65,096 21.31 GB
Mar 2012 3,006 5,116 22,769 74,047 26.63 GB
Apr 2012 2,419 3,883 15,945 57,565 30.20 GB
May 2012 2,124 3,237 11,329 40,091 19.42 GB
Jun 2012 1,949 2,933 9,996 32,773 12.82 GB
Jul 2012 1,648 2,554 9,216 27,244 9.78 GB
Aug 2012 2,043 3,149 10,368 27,539 9.31 GB
Sep 2012 2,905 4,449 13,537 40,312 12.93 GB
Oct 2012 2,965 4,808 19,558 55,974 21.05 GB
Nov 2012 3,164 5,230 21,891 68,606 21.22 GB
Dec 2012 2,717 4,538 18,854 46,478 14.63 GB
Spolu 29,736 47,806 194,428 591,210 219.88 GB

 

Public 2011

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2011 2,795 4,489 21,679 53,774 9.69 GB
Feb 2011 2,980 4,769 18,571 57,465 9.36 GB
Mar 2011 3,364 5,568 26,735 73,299 12.66 GB
Apr 2011 3,585 5,590 17,396 58,135 11.38 GB
May 2011 3,177 5,106 14,139 42,470 8.02 GB
Jun 2011 2,690 4,218 13,791 33,364 5.99 GB
Jul 2011 1,829 3,459 16,638 38,346 9.46 GB
Aug 2011 1,323 2,402 10,761 28,517 9.05 GB
Sep 2011 1,517 2,661 9,481 30,170 11.59 GB
Oct 2011 2,339 4,049 13,861 42,631 19.10 GB
Nov 2011 2,235 4,115 18,108 53,551 20.66 GB
Dec 2011 2,073 3,677 21,164 55,431 19.02 GB
Spolu 29,907 50,103 202,324 567,153 145.98 GB

 

Public 2010

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2010 1,553 2,516 7,754 21,523 6.41 GB
Feb 2010 1,900 3,183 11,676 48,450 11.97 GB
Mar 2010 2,701 4,545 17,469 49,961 9.56 GB
Apr 2010 2,643 4,295 12,258 38,277 7.53 GB
May 2010 2,590 4,107 14,872 38,116 6.41 GB
Jun 2010 1,847 2,844 14,179 32,630 4.40 GB
Jul 2010 1,333 1,974 8,007 19,999 2.19 GB
Aug 2010 1,553 2,105 6,564 24,482 3.16 GB
Sep 2010 2,057 2,798 9,606 30,466 4.02 GB
Oct 2010 2,777 4,312 15,822 47,964 7.57 GB
Nov 2010 3,278 5,575 21,516 55,782 10.23 GB
Dec 2010 2,424 4,180 16,088 42,470 8.36 GB
Spolu 26,656 42,434 155,811 450,120 81.79 GB

 

Public 2009

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2009 383 496 1,004 3,763 565.63 MB
Feb 2009 511 636 1,335 5,104 1.13 GB
Mar 2009 595 756 1,631 7,226 1.28 GB
Apr 2009 565 756 1,506 7,046 1.32 GB
May 2009 477 641 1,520 6,483 1.26 GB
Jun 2009 344 483 1,015 4,280 840.76 MB
Jul 2009 310 420 786 2,990 673.31 MB
Aug 2009 362 479 950 3,417 1.30 GB
Sep 2009 621 855 2,881 9,760 2.57 GB
Oct 2009 1,143 1,814 4,798 14,595 7.07 GB
Nov 2009 1,478 2,481 5,969 19,742 8.58 GB
Dec 2009 1,300 2,444 5,283 14,560 7.69 GB
Spolu 8,089 12,261 28,678 98,966 34.23 GB

 

Public 2008

Mesiac Jedineční návštevníci Počet návštev Stránky Kliknutia Stiahnuté dáta
Jan 2008 354 447 1,214 4,501 248.64 MB
Feb 2008 379 483 1,319 4,607 317.10 MB
Mar 2008 438 492 1,312 4,169 260.22 MB
Apr 2008 453 555 1,373 4,697 209.57 MB
May 2008 322 392 940 3,261 149.63 MB
Jun 2008 288 369 951 3,610 130.71 MB
Jul 2008 267 315 755 2,274 126.95 MB
Aug 2008 240 361 805 2,362 116.14 MB
Sep 2008 276 348 696 3,250 158.16 MB
Oct 2008 420 527 1,359 5,524 541.25 MB
Nov 2008 444 540 1,219 4,868 656.83 MB
Dec 2008 317 396 845 3,378 480.06 MB
Spolu 4,198 5,225 12,788 46,501 3.32 GB

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page