STADNYK, I. Y.; PIDDUBNYI, V.; KARPYK, H.; KRAVCHENKO, M.; HIDZHELITSKYI, V. Adhesion effect on environment process injection. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 429–437, 2019. DOI: 10.5219/1078. Disponível em: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1078. Acesso em: 18 jan. 2022.