Reader Comments

Màng chống thấm HDPE là chủng loại quan trọng nhất trong

by La Quang Quang Tien (2017-09-25)


Màng chống thấm HDPE là chủng loại quan trọng nhất trong tất cả các loại vật liệu nhựa. Màng chống thấm HDPE được phân loại thành các nhóm chính sau:
LDPE                                   – PE mật độ thấp, tỉ trọng = 0.91- 0.925 g/cm3
MDPE (LLDPE: Linear)   – PE mật độ trung bình, tỉ trọng = 0.926 – 0.940 g/cm3
HDPE                                  – PE mật độ cao, tỉ trọng = 0.941- 0.965 g/cm3 Màng chống thấm HDPE Quan trọng nhất và thông dụng nhất. Nó được sử dụng nhiều nhất để tạo màng mỏng để làm túi. LDPE dễ hàn nhiệt và là loại rẻ nhất. Trong các loại LDPE khác nhau bao gồm các loại có tác nhân trượt và đóng cục, chẳng hạn như đóng gói số lượng lớn thì cần hệ số trượt thấp để có khả năng xếp động tốt. Hoặc khi đóng gói hàng hóa mềm vào bao bì dạng túi thì cần hệ số trượt cao. màng chống thấm HDPE mềm và dai, được dùng để cắt bao bìtúi nilon pe đựng hàng hóa https://mangchongthamhdpehn.blogspot.com/

Từ khóa:

Màng chống thấm HDPE

Màng HDPE

Bạt lót hồ tôm

Bạt HDPE

ISSN: 1337-0960