Knihy

Zborník abstraktov z vedeckej konferencie: Aktuálne trendy výživy a aktívneho životného štýlu. 10. – 11. december 2015. Krušetnica, Slovensko, Vydal: HACCP Consulting : Nitrianske Hrnčiarovce, 18 s. ISBN 978-80-972102-1-2 
PDF DOWNLOAD

 

Liptaiová, D., Angelovičová, M. 2011. Škoricová silica a produkcia kurčacieho mäsa. SPU Nitra, 106 s. ISBN 978-80-552-0736-0 PDF DOWNLOAD

 

Tkáčová, J., Angelovičová, M. 2013. Antioxidačná aktivita lucernovej múčky a kvalita kuracieho mäsa. SPU Nitra, 99 s. ISBN 978-80-552-1116-9 PDF DOWNLOAD

 

Močár, K., Štofan, D., Angelovičová, M., Kačániová, M. 2012. Použitie pamajoránovej silice a probiotík pri produkcii kurčacieho mäsa. SPU Nitra, 160 s. ISBN 978-80-552-0776-6 PDF DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page