ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2017

tlačová správa a prednášky

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2016

tlačová správa a prednášky

ODBORNÝ SEMINÁR Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov 2016

tlačová správa a prednášky

ODBORNÝ SEMINÁR KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN:  Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 2015

tlačová správa a prednášky

ODBORNÝ SEMINÁR Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov 2015

tlačová správa a prednášky

ODBORNÝ SEMINÁR Aktuálne otázky a problémy pri implementácii Nariadenia ES č. 1169/2011 v praxi a označovanie výživových údajov 2014

tlačová správa a prednášky

Bezpečnosť a kontrola potravín

 

XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizuje XII. Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Termín: 26. – 27. marec 2015.

Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Smolenice.

Cieľ konferencie:

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a  bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy  a hodnotenia potravín novými metódami.

Stránka konferencie a prihlasovací formulár: www.bezpecnostpotravin.sk 

smolenice_inside_4

smolenice_inside_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page