Adresa redakcie:

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences
Slivková 12
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovensko

E-mail: editor@potravinarstvo.com

Kontakt s verejnosťou:
Ing. Jozef Čapla, PhD.
+421 904 138 562

E-mail: capla@potravinarstvo.com

Fakturačné údaje:
Ing. Peter Zajác, HACCP Consulting
IČO: 41 062 191
DIČ: 107 111 81 80 (nie sme platcami DPH)
Banka: 0200 VÚB
SWIFT kód: SUBASKBX
Číslo účtu: 1794485058
Číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0017 9448 5058

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrBuffer this page