(1)
Eftimova, Z. .; Eftimová, J. .; Balážová, Ľudmila . Antioxidant Activity of Tokaj Essence. Potr. S. J. F. Sci. 2018, 12, 323-329.