ročník 4

február 2010

mimoriadne číslo

 
 

Mikrobiologické a mykologické riziká

 
 
KOMPARACE RŮZNÝCH METOD DETEKCE DEKARBOXYLÁZOVÉ AKTIVITY U BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ
COMPARISON OF DIFFERENT METHODS OF DECARBOXYLATION ACTIVITY DETECTION IN LACTIC ACID BACTERIA
372-380

Leona Buňková, František Buňka, Michaela Hlobilová, Vladimír Dráb, Stanislav Kráčmar

   
ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA KOŘENÍ
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SPICES
381-386

Olga Cwiková, Tomáš Gregor, Viera Šottníková, Hana Mašková

   
VPLYV BAKTÉRIÍ MLIEČNEHO KYSNUTIA NA DYNAMIKU RASTU GEOTRICHUM CANDIDUM POČAS ICH SPOLOČNEJ KULTIVÁCIE V MLIEKU
EFFECT OF LACTIC ACID BACTERIA ON GROWTH DYNAMICS OF GEOTRICHUM CANDIDUM DURING CO-CULTURE IN MILK
387-395

Anna Hudecová, Ľubomír Valík, Denisa Liptáková

   
KOMPOSTOVANIE AKO SPÔSOB ELIMINÁCIE A RECYKLÁCIE ODPADOV PRODUKČNÝCH PROCESOV V AGROPOTRAVINÁRSKOM SEKTORE
COMPOSTING AS A WAY OF ELIMANATION AND RECYCLING OF WASTEA FROM PRODUCTION PROCESSES IN AGRI-FOOD SECTOR
396-401

Soňa Javoreková, Jana Maková, Henrieta Blaškovičová, Kamila Majerčíková, Martina Bullová

   
PREŽIVATELNOSŤ BAKTÉRIÍ V PROBIOTICKÝCH TYČINKÁCH
BACTERIAL VIABILITY IN PROBIOTICS BARS
402-409

Miroslava Kačániová, Mária Angelovičová, Ivana Nováková, Jaroslav Pochop, Daniela Liptajová, Martin Kliment, Simona Kunová

   
POSÚDENIE MIKROBIOLOGICKEJ KVALTY VZORIEK ZMIEŠANÝCH MEDOV ZO SR A INÝCH KRAJÍN SVETA
EXAMINATION OF MICROBIAL QUALITY OF MIXED HONEY SAMPLES FROM SLOVAKIA AND OTHER EU COUNTRIES
410-416

Vladimíra Kňazovická, Miroslava Kačániová, Soňa Felšöciová, Monika Tonková, Martin Melich, Miriam Kadási-Horáková, Peter Haščík

   
HODNOTENIE HYGIENICKEJ NEŠKODNOSTI ODPADOV S MOŽNOSŤOU ICH VYUŽITIA V RASTLINNEJ PRODUKCII
EVALUATION OF HYGIENICALLY NON-HARMFUL WASTES FOR THEIR POSSIBILE UTILIZATION IN PLANT PRODUCTION
417-424

Jana Maková, Soňa Javoreková, Zuzana Selešiová, Ľuboš Jurík, Ján Gaduš

   
SPEKTRUM DRUHOV RODU FUSARIUM IZOLOVANÝCH ZO PŠENICE SLOVENSKÉHO PÔVODU V SEZÓNE 2008
SPECIES SPECTRUM OF THE GENUS FUSARIUM ISOLATED FROM SLOVAK
WHEAT IN SEASON 2008
425-430

Zuzana Mašková, Dana Tančinová, Roman Labuda, Zuzana Barboráková, Mária Dovičičová

   
HODNOTENIE MIKROBIOLOGICKEJ KVALITY SLOVENSKÝCH MEDOVÍN
EVALUATION OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF MEAD (HONEY-WINE) FROM SLOVAKIA
431-435

Martin Melich, Miroslava Kačániová, Róbert Chlebo, Vladimíra Kňazovická, Peter Haščík, Simona Kunová

   
MIKROBIOLOGICKÉ PARAMETRY SYROVÉHO A TEPELNĚ OŠETŘENÉHO OVČÍHO MLÉKA MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF RAW AND PASTEURIZED SHEEP'S MILK 436-438

Lenka Necidová, Š. Cupáková, B. Janštová, M. Dušková, H. Přidalová, L. Vorlová

   
DETEKCIA A IDENTIFIKÁCIA DRUHU LACTOBACILLUS V GASTROINTESTINALNOM TRAKTE KURČIAT ZA POUŽITIA METÓD FISH A PCR
DETECTION AND IDENTIFICATION OF LACTOBACILLUS SPECIES IN GASTROINTESTINAL TRACT OF CHICKEN BY FISH AND PCR ANALYSIS
439-445

Ivana Nováková, Miroslava Kačániová, Eva Vlková, Peter Haščík

 
 

Vedecký časopis pre potravinárstvo

 

http://www.potravinarstvo.com/