ročník 4

február 2010

mimoriadne číslo

 
 

Kvalita surovín a potravín živočíšneho pôvodu

 
 
POUŽITIE TYMIANOVEJ SILICE PER OS NA PRODUKCIU VÝKRMOVÝCH KURČIAT
PER OS USE OF THYMI AETHEROLEUM FOR GROWTH PERFORMANCE OF THE BROILER CHICKENS
127-132

Mária Angelovičová, Miroslava Kačániová, Marek Angelovič, Ľubomír Lopašovský

   
EFFECT OF SUMAC ON CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDES CONTENT OF RABBITS 133-137

Marcela Capcarová, Kamaran Abbas, Adriana Kolesárová, Anna Kalafová, Peter Massányi, Jaroslav Slamečka, Ľubomír Ondruška, Ľubica Chrastinová

   
THE EFFECT OF ORIGAMI AETHEROOLEUM ON THE STORAGE LENGTH OF BROILERS MEAT: A REVIEW 138-142

Michaela Hagarová, Martin Kliment, Daniela Liptaiová, Kamil Močár, Dávid Štofan

   
VPLYV PROBIOTICKÉHO PREPARÁTU S MULTIKMEŇOVÝM ZLOŽENÍM NA POSTMORTÁLNE ZMENY V PRSNEJ A STEHENNEJ SVALOVINE KURČIAT HYBRO
EFFECT OF MULTISTRAIN PROBIOTIC APLICATION ON CHANGES IN BREAST AND THIGH MUSCLE OF HYBRO BROILER CHICKENS POST MORTEM
143-151

Peter Haščík, Michal Mihok, Miroslava Kačániová, Juraj Čuboň, Marek Bobko, Štefan Prívara, Klára Vavrišinová, Henrieta Arpášová, Simona Kunová

   
KYSELINA ADIPOVÁ A JEJÍ SŮL PŘI PRODUKCI TAVENÝCH SÝROVÝCH VÝROBKŮ
POSSIBILITIES OF USE OF ADIPIC ACID AND ITS SODIUM SALT FOR SUBSTITUTION OF TRADITIONAL EMULSIFYING AGENTS IN PROCESSED CHEESE
152-157

Kristýna Hladká, František Buňka, Lenka Jedličková, Vendula Pachlová, Stanislav Kráčmar

   
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ČEĽADE ENTEROBACTERIACEAE IZOLOVANEJ Z OVČÍCH MLIEČNYCH PRODUKTOV
ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ENTEROBACTERIACEAE GENERA ISOLATED FROM SHEEP MILK PRODUCTS
158-165

Lukáš Hleba, Miroslava Kačániová, Juraj Čuboň, Peter Haščík, Jaroslav Pochop, Simona Kunová, Michal Mihok

   
THE USE OF PHYTASE IN BROILER CHICKEN DIETS: A REVIEW 166-171

Martin Kliment, Mária Angelovičová, Szabolcs Nagy

   
VPLYV ŠKORICOVEJ SILICE NA PRODUKCIU VÝKRMOVÝCH KURČIAT
THE EFFECT OF GRADUATED AMOUNT OF CINNAMOMI AETHEROLEUM ON BROILER´S PRODUCTION
172-178

Daniela Liptaiová, Mária Angelovičová, Kamil Močár, Dávid Štofan

   
ORGANIZÁCIA PRÁCE PRI STROJOVOM DOJENÍ A WELFARE BAHNÍC
LABOUR INPUT DURING MACHINE MILKING AND WELFARE OF EWES
179-188

Lucia Mačuhová, Juliana Mačuhová, Michal Uhrinčať, Dana Tančinová, Vladimír Tančin

   
OPTIMALIZÁCIA VZŤAHOV MEDZI VÝŽIVOU A PROSTREDÍM KU PRODUKCII VÝKRMOVÝCH KURČIAT THE OPTIMALIZATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN NUTRITION AND ENVIROMENT FOR BROILER´S PRODUCTION 189-195

Kamil Močár, Mária Angelovičová, Daniela Liptaiová, Dávid Štofan

   
VLIV DÉLKY A TEPLOTY SKLADOVÁNÍ NA JAKOSTNÍ PARAMETRY VAJEC
EFFECT OF LENGHT AND TEMPERATURE OF STORAGE ON THE EGG QUALITY PARAMETERS
196-203

Šárka Nedomová, Jana Simeonovová

   
HODNOTENIE KVANTITATÍVNYCH A KVALITATÍVNYCH ZNAKOV VČELIEHO PEĽU A ICH KLASIFIKÁCIA PODĽA NAVRHNUTÝCH DESKRIPTOROV
EVALUATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE TRAITS OF BEE POLLEN AND THEIR CLASSIFICATION ACCORDING TO PROPOSED LIST OF DESCRIPTORS
204-216

Janka Nôžková, Ján Brindza, Radovan Ostrovský, Beáta Stehlíková, Katarína Fatrcová-Šramková

   
ZMĚNY VYBRANÝCH JAKOSTNÍCH PARAMETRŮ U PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU PŮLROČNÍHO ZRÁNÍ/SKLADOVÁNÍ ZA RŮZNÝCH TEPLOT
CHANGES OF SELECTED CHARACTERISTICS OF NATURAL CHEESE UNDER DIFFERENTCONDITION DURING HALF-YEARLY RIPENING/STORAGE
217-223

Vendula Pachlová, Eva Weiserová, Milan Žaludek, Kristýna Hladká, Stanislav Kráčmar, František Buňka

   
VPLYV OŠETRENIA MLIEKA NA KVALITU SYRA TYPU CAMEMBERT
INFLUENCE OF MILK TREATMENT ON CAMEMBERT CHEESE QUALITY
224-230

Štefan Prívara, Juraj Čuboň, Peter Haščík, Miroslava Kačániová, Boris Baláž, Michal Mihok, Lukáš Hleba

   
VPLYV PŠENICE S PURPUROVOU FARBOU ZRNA NA PARAMETRE ÚŽITKOVOSTI NOSNÍC A KVALITU VAJEC
INFLUENCE OF WINTER WHEAT WITH PURPLE COLOUR OF THE CORN ON LAYING HENS` EFFICIENCY AND EGGS QUALITY
231-235

Ľubomír Ruckschloss, Katarína Matúšková, Andrea Hanková, Dušan Jančík

   
NOVÉ TRENDY VE TŘÍDĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY OBNOŽKOVÝCH PYLŮ
NEW TRENDS IN CLASSIFICATION AND QUALITY ESTIMATION OF BEE POLLENS
236-245

Andriy Synytsya, Alla Synytsya, Roman Bleha, Ján Gróf, Janka Nůžková, Radovan Ostrovský, Jana Čopíková, Ján Brindza

   
VPLYV PRÍDAVKU PAMAJORÁNOVEJ SILICE NA PRODUKČNÝ RAST A ZDRAVIE VÝKRMOVÝCH KURČIAT
INFLUENCE OF ORIGANUM AETHEROLEUM ESSENTIAL OIL ADDITION ON PRODUCTION PERFORMANCE, GROWTH AND HEALTH OF BROILERS
246-252

Dávid Štofan, Miroslava Kačániová, Ivana Nováková, Mária Angelovičová, Kamil Močár, Daniela Liptaiová

   
VPLYV RÔZNEHO PODIELU LUCERNOVEJ MÚČKY V KRMIVE NA PRODUKCIU VÝKRMOVÝCH KURČIAT EFFECT OF DIFFERENT PARTS OF LUCERNE MEAL IN FEED ON GROWTH PERFORMANCE OF BROILER CHICKS 253-257

Jana Tkáčová, Mária Angelovičová, Ľubica Mrázová

 
 

Vedecký časopis pre potravinárstvo

 

http://www.potravinarstvo.com/