ročník 5

február 2011

mimoriadne číslo

 
 
Titulná strana          Tiráž

texty sú publikované vo formáte pdf

Biotechnológie rastlinnej a živočíšnej produkcie
Hygiena a bezpečnosť potravín
Kvalita surovín a potravín rastlinného pôvodu

v prípade, že nemáte prehliadač pdf súborov,

Kvalita surovín a potravín živočíšneho pôvodu

môžete si ho nainštalovať kliknutím tu:

 

 
 

Vedecký časopis pre potravinárstvo

 

http://www.potravinarstvo.com/