ročník 4

február 2010

mimoriadne číslo

 
 

Kvalita surovín a potravín rastlinného pôvodu

 
 
RACIONALIZÁCIA PRODUKČNÉHO PROCESU REPY CUKROVEJ VPLYVOM APLIKÁCIE ATONIKU A CAMPOFORTU
INFLUENCE OF ATONIK AND CAMPOFORT APPLICATION ON RATIONALIZATION OF SUGAR BEER PRODUCTION PROCESS
1-8

Beata Adamčínová, Ivan Černý, Vladimír Pačuta

   
APLIKÁCIA BETA CHMEĽOVÝCH KYSELÍN POČAS EXTRAKČNÉHO PROCESU V CUKROVARNÍCTVE APLICATION OF BETA HOPS ACIDS DURING SUGAR EXTRACTION PROCESS
9-14

Marek Bennár, Tatiana Bojňanská, Ester Betoret, Noelia Betoret, Pedro Fito

   
VARIABILITA V HMOTNOSTI VČELÍCH PEĽOVÝCH OBNÔŽOK Z VYBRANÝCH DRUHOV RASTLÍN VARIABILITY IN WEIGHT OF BEE POLLEN IN SELECTED PLANT SPECIES 15-17

Ján Brindza, Eva Molnárová, Janka Nôžková, Radovan Ostrovský, Dezider Tóth

   
VPLYV HNOJENIA NA NUTRIČNÚ KVALITU OVSA
UNDERESTIMATED NUTRITION VALUE OF COMMON OATS
18-23

Daniela Dvončová, Peter Hozlár, Roman Hašana, Michaela Havrlentová, Peter Kováčik

   
NUTRIČNÉ VLASTNOSTI VČELIEHO PEĽU
NUTRITIONAL PROPERTIES OF BEE POLLEN


24-32

Katarína Fatrcová-Šramková, Janka Nôžková, Radovan Ostrovský

   
ZMENY KONZISTENCIE, VÝVINU A STABILITY CESTA PO PRÍDAVKU POHÁNKOVEJ, OVSENEJ, ŠOŠOVICOVEJ A CÍCEROVEJ MÚKY
CHANGES IN DOUGH CONSISTENCY, DOUGH DEVELOPMENT TIME AND DOUGH STABILITY AFTER BUCKWHEAT, OAT, LENTIL AND CHICK PEA FLOUR ADDITION
33-39

Radovan Gažar, Tatiana Bojňanská

   
NUTRIČNÁ A FYTOFARMAKOLOGICKÁ HODNOTA PLODOV EBENOVNÍKA RAJČIAKOVÉHO (DIOSPYROS KAKI L.)
NUTRITIONAL AND PHYTO-PHARMACOLOGICAL VALUE OF JAPANESE
PERSIMMON (DIOSPYROS KAKI L.) FRUITS
40-47

Olga Grygorieva, Ján Brindza, Svetlana Klymenko, Dezider Tóth

   
OBILNINY AKO POTENCIÁLNE ZDROJE ANTIOXIDAČNÝCH LÁTOK
CEREALS AS POTENTIAL SOURCES OF ANTIOXIDANT SUBSTANCES
48-51

Eva Ivanišová, Martina Fikselová

   
TŘÍDĚNÍ JEČMENŮ POMOCÍ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE A MULTIVARIAČNÍ ANALÝZY CLASSIFICATION OF BARLEY USING VIBRATION SPECTROSCOPY AND
MULTIVARIATE ANALYSIS
52-56

Eva Lhotáková, Andriy  Synytsya, Rudolf Ševčík, František Kvasnička, Jana Čopíková, Michal Oldřich

   
HODNOTENIE KVALITATÍVNYCH PARAMETROV VYBRANÝCH DRUHOV RASTLINNÝCH OLEJOV EVALUATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF SELECTED SORTS OF
VEGETABLE OILS
57-64

Ján Mareček, Jarmila Mauerová, Helena Frančáková, Andrea Mendelová, Miriam Líšková, Jaroslaw Pobereźny

   
VPLYV RÔZNYCH SELEKČNÝCH KRITÉRIÍ NA TVORBU ODRÔD
EFFECT OF DIFFERENT SELECTION CRITERIA ON VARIETY DEVELOPMENT
65-73

Katarina Matúšková, Andrea Hanková, Ľubomír Rückschloss

   
VPLYV HNOJENIA A OBRÁBANIA PÔDY NA PRODUKCIU A KVALITU ZRNA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ
EFFECT OF FERTILIZER AND TILLAGE ON PRODUCTION AND QUALITY OF WINTER WHEAT GRAINS
74-81

Ladislav Mečiar, Ladislav Režo

   
DYNAMIKA OBSAHU KAROTENOIDOV A LYKOPÉNU V PLODOCH RAJČIAKA JEDLÉHO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)
THE DYNAMIC OF CAROTENOIDS AND LYCOPENE CONTENT IN TOMATO FRUITS (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)
82-86

Andrea Mendelová, Ján Mareček, Vladimír Vietoris

   
POLYFENOLY ZEMIAKOV
POTATO POLYPHENOLS
87-93

Janette Musilová, Zuzana Poláková, Linda Peltznerová

   
VPLYV HNOJENIA BIOKALOM NA PRODUKCIU SUŠINY NADZEMNEJ FYTOMASY REPY CUKROVEJ INFLUENCE OF DECAYED WASTE FERTILIZATION ON SHOOT PHYTOMASS OF SUGAR BEET 94-100

Zora Ondrejčíková, Richard Pospišil, Ladislav Režo

   
VPLYV OBRÁBANIA A HNOJENIA PÔDY NA ENERGETICKÚ NÁROČNOSŤ PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLÓGIE  JAČMEŇA JARNÉHO
INFLUENCE OF FERTILIZACION AND SOIL CULTIVATION ON ENERGY DEMANDD OF SPRING BARLEY CULTIVATION TECHNOLOGY
101-106

Vendelín Pastorek, Richard Pospišil

   
ENERGETICKÁ BILANCIA RÔZNYCH PESTOVATEĽSKÝCH TECHNOLÓGIÍ PŠENICE LETNEJ F. OZIMNEJENERGY BALANCE OF DIFFERENT CULTIVATION TECHNOLOGIES OF WINTER WHEAT 107-112

Ladislav Režo, Richard Pospišil, Zora Ondrejčíková

   
SENZORICKÁ KVALITA SEMOLINOVÝCH TĚSTOVIN
SENSORY QUALITY OF SEMOLINA PASTA
113-116

Alexandra Tauferová, Alena  Skočková, Bohuslava Tremlová 

 
PRODUKCIA A KVALITA ZRNA JAČMEŇA NAHÉHO VO VZŤAHU K VYBRANÝM BIOTICKÝM A ABIOTICKÝM FAKTOROM
PRODUCTION AND QUALITY OF HULL-LESS BARLEY GRAINS IN RELATION TO SELECTED BIOTIC AND ABIOTIC FACTORS
117-126

Jozef Žembery, Juliana Molnárová, Andrej Kupecsek, Ladislav Illéš

 

 
 

Vedecký časopis pre potravinárstvo

 

http://www.potravinarstvo.com/